Diacetonalcohol

STOF

Wolfram

STOCKBEHEER
Formule: C6H12O2
Molecuulmassa: 116.160
wikipedia

H-zinnen: 319

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

P-zinnen: 305+351+338

BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Klein etiket
Klein etiket iPad

MSDS sheet

 

EXPERIMENTEN

 

FILMS

QUIZZEN

SPELLEN

CARTOON

ANIMATIES SIMULATIES

APPS

WEB2.0

KINDEREN EN CHEMIE

Aanmelden

3 × 3 =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »