STOF

Azo violet

 

wolfram

STOCKBEHEERC5H12O
Formule :C12H9N3O4
Molecuulmassa: 259.318 g/mol
 H-zinnen
H:315-319
Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
P-zinnen
P:280.3-305+351+338
Oogbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
MSDS-sheet
EXPERIMENTEN
FILMS
QUIZZEN
SPELLEN
CARTOON
ANIMATIES SIMULATIES
APPS
WEB2.0
KINDEREN EN CHEMIE

 

translate »