STOF

Azodicarbonamide

 

wolfram

STOCKBEHEERC5H12O
Formule : C2H4N4O2
Molecuulmassa: 116.080 g/mol
 H-zinnen
H:334
Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
P-zinnen
P:261-304+340
Inademing van stof/rook/gas/nevel/dampen/spuitnevel vermijden. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
EXPERIMENTEN
FILMS
QUIZZEN
SPELLEN
CARTOON
ANIMATIES SIMULATIES
APPS
WEB2.0
KINDEREN EN CHEMIE

 

translate »