Water als oplosmiddel: Party&Go

Printen

 

Inleiding

editie van Party & Co. TM is special ontwikkeld voor kinderen van het tweede leerjaar van de tweede graad (het vierde middelbaar).
Het thema dat behandeld wordt is het gedrag van stoffen in water: water als oplosmiddel en het oplosproces van stoffen in water.

 

Materiaal

 

  • 30 kaarten,
  • 1 speelbord,
  • 1 dobbelsteen,
  • 1 zandloper van 30 seconden,
  • 1 tekenbordje voor tekeningen
  • 4 pionnen.

 

Doel van het spel:
Het correct beantwoorden van vragen en uitvoeren van opdrachten per categorie binnen de groep om zodoende als eerste op het laatste vakje uit te komen.

Voorbereiding
Op de speelruimte legt met het speelbord, de zandloper goed zichtbaar, de speelkaarten op de kop en het tekenbordje met een pen.
Men vormt groepen van minimaal 2 spelers.
Ieder team kiest een pion en zet deze op de gele pijl, die de speelrichting aanduidt.
Elk team gooit nu met de dobbelsteen en diegene die het hoogste aantal ogen gooit mag beginnen. Men gaat van links in de richting van de klok.

Hoe wordt gespeeld
Het team dat begint gooit opnieuw met de dobbelsteen en beweegt zoveel plaatsen als het ogen heeft gegooid.
Komt men terecht op één van de vakjes die een opdracht aanduidt dan moet men die opdracht goed uitvoeren om aan de beurt te blijven.Komt men terecht op een vakje met een dobbelsteen dan mag men opnieuw gooien en het aantal ogen verder gaan dat de dobbelsteen aangeeft.

De opdrachten
De opdrachten bestaan uit 5 categorieën en worden per kleur aangeduid.Bij elke beurt pakt het team dat aan dat aan de beurt is de bovenste kaart van de stapel. Als het team de opdracht goed uitvoert, behoudt het de beurt en mag opnieuw met de dobbelsteen gooien.
Als het team de opdracht niet goed uitvoert mag het volgende team de dobbelsteen gooien.

 

Hoe moet men de opdrachten uitvoeren?

LIPLEZEN: Eén van de spelers pakt een kaart en laat deze aan de overige spelers zien zonder dat hij zichtbaar wordt voor de eigen teamgeno(o)t(en) en bereikt dat deze(n) de zin die op de kaart staat raden door enkel en alleen de lippen te bewegen, ZONDER ENIG GELUID TE MAKEN.

GEBAREN EN GELUIDEN:Een speler van het team bereikt dat zijn teamgenoten de handeling die op de kaart staat afgebeeld raden via zijn mimiek, WAARBIJ OOK GEBRUIK MAG WORDEN GEMAAKT VAN GELUIDEN EN KLANKNABOOTSINGEN die met het woord verband houden.

VRAAG EN ANTWOORD: De speler stelt de vraag aan de rest van het team. Bij deze opdracht mag slechts ÉÉN ENKEL ANTWOORD worden gegeven. Als het team uit meerdere personen bestaat, moet onderling worden afgesproken wie het antwoord geeft hoewel men wel onderling overleg mag plegen.

SCHETSEN EN TEKENINGEN:De speler laat zijn teamgeno(o)t(en) via een eenvoudige schets of tekening de naam raden die op de getrokken kaart staat, ZONDER TE SPREKEN OF GEBAREN TE MAKEN EN ZONDER LETTERS OF NUMMERS OP TE SCHRIJVEN. Gebruik hiervoor de pen en het tekenbordje.

VERBODEN WOORD:Beschrijf een woord zo goed als je kunt zonder het woord dat op de kaart staat te gebruiken of EEN DEEL VAN DAT WOORD. Gebruik je het woord, of een deel daarvan toch, dan verlies je automatisch je beurt.

Opmerkingen:
1. Telkens moet een andere spelers van het team de opdracht uitvoeren. Slechts één speler doet de opdracht en de andere mogen raden.
2.  De tijd die je hebt is precies 30 seconden. Bekijk eerst de kaart en draai vervolgens de zandloper om.
3. Behalve bij de opdracht “VRAAG EN ANTWOORD” zijn zoveel antwoorden toegestaan als je maar wilt, totdat de tijd voorbij is.
4. De speler(s) die de opdracht moet(en) raden is (zijn) de enige(n) die de kaart niet mag (mogen) zien.
5.  Het is mogelijk dat 2 of meer pionnen op hetzelfde vakje terecht komen.
6. Je moet altijd het aantal ogen verder gaan dat de dobbelsteen aangeeft, teruggaan is niet toegestaan.
7. In de spelregels wordt niet vermeld hoe precies men de antwoorden moet geven om ze goed te keuren. Dit is iets dat de spelers onderling moeten afspreken.

 

De winnaar
Het team dat als eerst het laatste hokje passeert is de winnaar.

 

Aanbevelingen
Het spel Party & Co. TM chemie wordt in teams van 2 gespeeld. Zijn er meer dan 8 spelers dan kan men met meer spelers per team spelen, alleen moet men dan de beurten binnen ieder team roteren zodat iedereen een opdracht moet uitvoeren.
Indien er slechts 3 spelers zijn, vormt men 2 teams van ieder 1 speler en de derde speler kan alle opdrachten doen.

Aanmelden

8 − 5 =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »