Toestel van Kipp

Wat/Wie?
  • Dit apparaat om gassen te bereiden draagt de naam van zijn uitvinder, de Delftse apotheker P.J. Kipp (1808-1864)
  • Het apparaat bestaat voornamelijk uit glas en is onderverdeeld uit drie kamers of niveaus:
  1. De onderste kamer wordt gevuld met een sterk zuur (Waterstofchloride (HCl) of een ander sterk zuur). Deze kamer staat via een smalle opening in verbinding met de middelste kamer.
  2. De middelste kamer is gevuld met een vaste stof (ijzersulfidekorrels of een andere vaste stof).
  3. De bovenste kamer staat met een lange cilindrische buis in contact met de onderste kamer.

Als de kraan open staat (middelste kamer), zakt het vloeistofniveau in de bovenste kamer waarbij het zuur (zoutzuur) zich naar de onderste kamer verplaatst. Hierdoor stijgt het niveau in de onderste kamer zodanig dat het zuur (zoutzuur) naar de middelste kamer geleid wordt, waar het gaat reageren met de daar aanwezige vaste stof (ijzersulfide) en er vormt zich een gas (waterstofsulfidegas).

KLIK

Wanneer deze kraan weer wordt dichtgedraaid, zal de druk door de gasontwikkeling in de middelste kamer stijgen. Het zuur (zoutzuur) wordt daardoor terug in de onderste kamer geperst, zodat het contact met het zuur (zoutzuur) en de reagerende stof (ijzersulfide) wordt verbroken. De gasontwikkeling stopt. Het zuur (zoutzuur) is tegelijkertijd weer naar het bovenste reservoir gestuwd. Op deze manier kan het toestel meerdere malen gebruikt worden voor gasproductie.

Begrip
Het toestel van Kipp is een verouderd stuk laboratoriumglaswerk waarmee op een gemakkelijke manier een kleine hoeveelheid gas bereid kan worden.
Weetjes Je kan ook een gas maken zonder dit dure apparaat:

  1. Haal de bovenste kamer er vanaf door deze op te tillen.
  2. Vul de middelste kamer met de vaste stof.
  3. Plaats de bovenste kamer er terug op.
  4. Giet het sterker zuur langs de bovenkant in het toestel.
  5. Het toestel is nu klaar voor gebruik.

Zelf gemaakte opstelling: KLIK

Bronnen KLIKKLIK 
Film/foto KLIKKLIK
translate »