Toestel  van Hofmann

 

Wat/Wie?
Het Toestel van Hoffman werd in de 19de eeuw ontworpen door August Wilhelm von Hofmann.
Het toestel wordt gebruikt voor de ontleding van water. Door middel van elektrolyse kan water ontleed worden in waterstof en zuurstof met dit toestel van Hoffman.
Met dit toestel kan de ontleding van water in waterstofgas en zuurstofgas door middel van elektrolyse worden aangetoond.
Begrip
Het toestel bestaat oorspronkelijk uit drie verticale buizen, die onderaan met een
dwarsbuis verbonden zijn. De twee buitenste buizen zijn bovenaan met een kraan afgesloten en hebben onderaan een elektrode die gewoonlijk gemaakt is van platina of grafiet. De middelste buis is van boven open.
Eerste elektrolysetoestel werd gebouwd door Johann Wilhelm Ritter
Weetjes
Het wordt vaak omschreven als ‘het toestel van Hoffman’, terwijl de uitvinder ‘von Hofmann’ heette. Je kan het toestel van Hoffman ook zelf maken:
o Smelt gaten m.b.v. spijkers en schroeven.
o Lijm alle verbindingen met ‘alleslijm’.
o Voor de elektroden gebruiken we grafietstiften uit een vulpotlood.
o Test voor gebruik of het toestel waterdicht is.
o Vul het toestel met water
o Voeg enkele korrels methylrood en KCl toe tijdens het vullen.
o Sluit de bovenkanten af (bv.m.b.v. boetseerklei)
o Verbind de elektroden met een spanningsbron (in mijn geval 13.8 V, 5A)
Experiment
 

Elektrolyse van water:
Het toestel wordt gevuld met gedestilleerd water, dat geleidend wordt gemaakt
door toevoeging van een elektrolyt. Vervolgens wordt er tussen de elektroden een
elektrische potentiaal aangebracht. Na verloop van tijd zal er zich in de buis boven
de anode zuurstof en in de buis boven de kathode waterstof ophopen. Het is
duidelijk te zien dat er twee keer zoveel waterstof als zuurstof geproduceerd wordt.
Bronnen  KLIK   KLIK
Film/foto  KLIK  KLIK

Aanmelden

4 × 2 =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »