0 items

Tendensen in PSE

Open onderstaande link
https://www.abpischools.org.uk/public/activescience/module5/home.html
Druk op “play the game”, dan op “start game”, en daarna 2x op “start”.

Maak na het spel een screenshot van je score en je tijd en plak het hieronder. Wie weet kom je wel in de chemie “Hall of Fame”.
Opm: oefen dit regelmatig, dit is examenleerstof.

Verklaar waarom het d-blok 10 elementen telt.

Welk element hoort eigenlijk niet thuis in het p-blok? Waarom wordt het er toch bij gezet?
Zoek in volgende link de namen van de hoofdgroepen door met je muis over de afbeelding te gaan.
https://www.thinglink.com/scene/744257971604684802

Som achter elke naam de elementen op die in deze groep zitten. Wees volledig, ook de recent ontdekte elementen zet je erbij (zoek deze op op de website van IUPAC) Opm: oefen dit regelmatig, dit is examenleerstof
Groepsnr.                                              Groepsnaam                                              Elementen
Ia:
IIa:
IIIa:
IVa:
Va:
VIa:
VIIa:
0:

Verband tussen plaats in het PSE en eigenschappen

Bekijk onderstaand filmfragment en beantwoord de vragen
https://www.youtube.com/watch?v=uixxJtJPVXk

Wat kun je zeggen over de visueel waarneembare eigenschappen van de alkalimetalen?

Wat kun je zeggen over de reactiviteit van alkalimetalen met water?

Schrijf de algemene elektronenconfiguratie van deze elementen?

Stel voor elk element de reactievergelijking op.

De meeste elementen komen in de natuur enkel voor in gebonden toestand. Vaak vormen ze bij het binden ionen, dit zijn positief of negatief geladen deeltjes. Elementen die positieve ionen (KATIONEN) vormen noem je metalen. Ze doen dit door elektronen                   .
Elementen die negatieve ionen (ANIONEN) vormen, noem je niet-metalen. Ze doen dit  door elektronen………………………………..
De elementen die geen ionen vormen, noem je …………………………………………………………..
Vul de juiste woorden in de figuur in.

Atoomstraal
Zoek op wikipedia de atoomstralen van elk element uit de 3e periode en elk element uit de 2e groep. Maak in excel 2 grafieken waarin je de atoomstraal telkens uitzet in functie van het element (dus atoomstraal op verticale as, element op horizontale as. Plak beide grafieken
hieronder en doorstreep het foute.
De atoomstraal neemt toe / neemt af van boven naar beneden.
De atoomstraal neemt toe / neemt af van links naar rechts.
Verklaar beide verschijnselen.

De elektronegatieve waarde of EN-waarde is een maat voor de sterkte van metalen en niet-metalen.
Hoe groter de EN-waarde, hoe meer een element de neiging heeft om gebonden atomen naar zich toe te trekken en hoe sterker het niet-metaal karakter.
Bekijk de figuur in onderstaande link, doorstreep het foute en vul in:
http://www.futura-sciences.com/sciences/dossiers/astronomie-eau-liquide-source-vieunivers-995/page/4/

a) Het sterkste metaal bevindt zich in het PSE links / rechts / boven / onder, nl. …………..
b) Het sterkste niet – metaal bevindt zich in het PSE links / rechts / boven / onder, nl.
…………..

Ionisatie-energie
In een groep stijgt / daalt de ionisatie-energie over het algemeen van boven naar beneden.
In een periode stijgt / daalt de ionisatie-energie over het algemeen van links naar rechts

 

SAMENVATTING
Noteer volgende begrippen in de pijlen
Elektronegatieve waarde, ionisatie-energie, atoomstraal, metaalkarakter, niet – metaalkarakter


Verklaar de reactiviteit van de alkalimetalen (zie filmpje bij opdracht 3.1) aan de hand van bovenstaande figuur.

Identificeer binnen elke reeks het atoom met de grootste atoomstraal. Motiveer je antwoord in termen van de trends in het PSE
Mg/Cl/Na/P
Ca/Be/Ba/Sr

Aanmelden

5 × vijf =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »