0 items

Rutherford-verstrooiing

   

Om een antwoord te vinden op deze onderzoeksvraag, open je onderstaande link en klik je op “Het atoommodel van Thomson”. Druk daarna op de blauwe knop om alfadeeltjes uit te zenden.

APP: https://phet.colorado.edu/sims/html/rutherford-scattering/latest/rutherford-scattering_nl.html

Omcirkel of vul in.

Thomson stelde het atoom voor als een                                           matrix, waarin de negatieve deeltjes of                                             vrij konden bewegen. Wanneer er alfadeeltjes op het atoom worden uitgezonden, worden deze allemaal teruggekaatst/doorgelaten.

Omcirkel in onderstaande afbeeldingen het atoommodel van Thomson.

Voor het invullen van de vragen kan je ook altijd je werkboek gebruiken.

Om op deze onderzoeksvraag een antwoord te vinden open je onderstaande link en klik je links onderaan op de T, O en .
sim3 http://www.chemie-interaktiv.net/html_flash/ff_rutherford.swf
Je kan ook de link van de eerste onderzoeksvraag gebruiken alleen klik je hier dan op “Het atoommodel van Rutherford”.

Omcirkel of vul in.

Rutherford deed een experiment met                           folie en     -stralen. Hij zag dat wanneer er alfastralen op het atoom werden uitgezonden een deel van deze stralen teruggekaatst/doorgelaten werd. Dit kon wel/niet verklaard worden door het atoommodel van Thomson. Hieruit kon Rutherford besluiten dat een atoom                                                                                                            bezat. De negatieve deeltjes of         zweefden rondom de kern. In de atoomkern waren positieve deeltjes of         aanwezig.

Omcirkel in onderstaande afbeeldingen het atoommodel van Rutherford.

Voor het invullen van de vragen kan je ook altijd je werkboek gebruiken.

Atomen zijn dus opgebouwd uit 3 soorten elementaire deeltjes. Duid ze aan op onderstaande afbeelding.

  1. Volgens Rutherford is het atoom neutraal omdat het evenveel protonen als elektronen heeft.
  2. Volgens Thomson is het atoom vooral een ijle ruimte.
  3. Rutherford zond alfa-deeltjes uit op een goudfolie en zag dat ze er allemaal doorgingen.

 

Aanmelden

8 − 7 =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »