0 items

Rutherford experiment

De link naar de applet vinden jullie op:

APP: http://micro.magnet.fsu.edu/electromag/java/rutherford/

Op de applet is links een loden scherm te zien , dit kunnen jullie aanpassen om meer lading door te laten. Maar, welke lading gebruikte Rutherford hier weer voor? …………………………………………………………

De gele bolletjes stellen atomen van goud voor. De kleinere bolletjes de goudatomen. Rechts detecteerde men hoeveel deeltjes er door het goud gingen.

Wat dacht Rutherford dat er ging gebeuren voor hij het experiment deed? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wat besloot men na het uitvoeren van het experiment? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kan je na de applet antwoorden op hoe het atoommodel van Rutherford eruit ziet? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Aanmelden

18 − 18 =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »