0 items

Robert Boyle

 

Robert Boyle, Anglo-Ierse natuurfilosoof en theologische schrijver was een vooraanstaande figuur uit de 17e-eeuwse intellectuele cultuur. Hij was vooral bekend als een natuurfilosoof, met name op het gebied van de chemie, maar zijn wetenschappelijk werk omvatte vele gebieden, waaronder hydrostatica, natuurkunde, geneeskunde, aardwetenschappen, natuurlijke geschiedenis en alchemie. Zijn productieve output omvatte ook christelijke devotionele en ethische essays en theologische traktaten over bijbelse taal, de grenzen van de rede en de rol van de natuurlijke filosoof als christen. Hij sponsorde vele religieuze missies evenals de vertaling van de Schriften in verschillende talen. In 1660 hielp hij met de opstart van de Royal Society of London.

De ideale gaswet waar Boyle om bekend staat, verschijnt in feite in een appendix die hij in 1662 schreef aan zijn nieuwe experimenten. In principe stelt de wet dat een gas met constante temperatuur, veranderingen in druk omgekeerd evenredig zijn met volumeverschillen.

Boyle heeft veel experimenten uitgevoerd over de aard van ‘ijle’ of lagedruklucht. Hij toonde aan dat geluid niet door een vacuüm reist, vlammen lucht nodig hebben en dieren lucht nodig hebben om te leven. In de appendix waarin de wet van Boyle is opgenomen, verdedigt hij ook het idee dat er een vacuüm kan bestaan ​​waarin het toenmalige volksgeloof anders was.

In 1661 werd The Skeptical Chymist gepubliceerd en wordt beschouwd als de kroon op Boyle. Hij debatteert tegen de visie van Aristoteles op de vier elementen aarde, lucht, vuur en water en ten gunste van materie die bestaat uit atomen die op hun beurt zijn opgebouwd uit configuraties van primaire deeltjes. Een ander punt was dat deze primaire deeltjes vrij bewegen in vloeistoffen, maar minder in vaste stoffen. Hij bracht ook het idee naar voren dat de wereld kan worden beschreven als een systeem van eenvoudige wiskundige wetten.

Geboren  Lismore (Ierland), 25 januari 1627 – Londen, 30 december 1691)
Land  Ierland
Bronnen     
Filmfragmenten     
Ontdekking(en)  Wet van Boyle

KLIK

Jonge geleerde  KLIK
Cartoons  KLIK
Postzegels

Bankbiljet

  KLIK-   KLIK-   KLIK
Standbeeld  KLIK
Fun and Facts  

 

Aanmelden

4 × een =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »