Radioactiviteit

Wat/Wie?
Becquerel zag een verband tussen de door Röntgen ontdekte stralen en experimenten die hij eerder deed met kaliumuranylzouten.

Pierre en Marie Curie noemden het verschijnsel radioactiviteit. Ze ontdekten dat er in uranium – en thoriumverbindingen andere stoffen zaten die er oorspronkelijk niet waren.
Rutherford bestudeerde de straling die vrijkwam bij radioactiviteit en ontdekte dat er drie soorten van straling waren:alfa-,bèta-en gammastraling.
Soddy gaf vervolgens met Rutherford de naam emanaties aan edelgassen die uit radioactieve stoffen kwamen en kwam tot het besluit van de radioactieve transformaties . Een derde zeer belangrijke ontdekking van
Soddy was het bestaan van isotopen. Samen met Fajans beschreef hij vervolgens de drie natuurlijke vervalwegen
Irène Joliot-Curie ontdekte de kunstmatige radioactiviteit.
Op 1 maart 1896 ontdekte Becquerel bij toeval radioactiviteit. Op 25 juni 1903 verdedigde Marie Curie
aan de Sorbonne haar proefschrift Recherches sur les Substances Radioactives, het eerste proefschrift in de natuurkunde geschreven door een vrouw. Ze verkreeg haar doctorsgraad met het predicaat très honorable. In datzelfde jaar ontvingen Marie en Pierre Curie een Nobelprijs voor Natuurkunde “voor hun onderzoek naar de stralingsfenomenen ontdekt door Henri Becquerel”.In 1898 ontdekte Rutherford dat de straling die ontstaat bij radioactief verval van zware elementen uit twee soorten bestaat, die hij alfa en beta noemde. Later kwam daar nog een derde soort bij, hoogenergetische gamma-straling. Frederick Soddy zijn belangrijkste bijdrage aan de wetenschap betrof de ontdekking van het bestaan van isotopen in 1913 , een prestatie waarvoor hij in 1921
de Nobelprijs voor de Scheikunde kreeg. Irène Joliot-Curie kreeg de Nobelprijs voor de scheikunde in
1935 voor de ontdekking van kunstmatige radioactiviteit
Begrip
Radioactiviteit is het verval van onstabiele isotopen waarbij materiële deeltjes en/of elektromagnetische straling vrijkomt.
Weetjes
Bananen bevatten van nature veel kalium. Hierdoor krijg je per banaan die je opeet een dosis van ongeveer
0.005 millirem radioactiviteit binnen.
Experiment
Bronnen KLIK – KLIK – KLIK – KLIK
Film/foto KLIKKLIK
translate »