0 items

Opbouw van het PSE

OPDRACHT 1: Inleiding

Bekijk de video en beantwoord de vragen.: https://www.youtube.com/watch?v=moQZO1kQB0c
Vragen:

1) Waarop baseerden Mendelev en Meyer zich bij het opstellen van hun periodiek systeem?
2) Door de ontdekking van welk element werd de theorie van Mendelev, in verband met de
opengelaten plaatsen in zijn classificatiesysteem, bevestigd?
3) Zoek in de cursus op hoe Mendelejev dit element noemde voor het werd ontdekt.
4) Waarom duurde het zo lang vooraleer de edelgassen werden ontdekt?
5) Waarvan hangen de chemische eigenschappen van elementen af?
6) Hoe bewees Otto Hahn het bestaan van kernsplijting?
7) Wat probeerde hij eigenlijk te bereiken bij de ontdekking van kernsplijting?
8) Verklaar bondig waarom de ‘Koude oorlog’ bijdroeg aan de uitbreiding van het PSE.

 

OPDRACHT 2: Het Periodiek Systeem der Elementen (PSE)

Gebruik onderstaande link om de elektronenconfiguratie van volgende elementen te vinden:
http://employees.oneonta.edu/viningwj/sim

Li:
Be:
B:
C:
N:
O:
F:
Ne:
Na:
Mg:
Al:
Si:
P:
S:
Cl:

Ar:
Ti:
Rh:
Pr:
U:
Pu:

1) Som de elementen (enkel de groengedrukte) op die telkens een zelfde aantal elektronen hebben op het hoogst bezette hoofdniveau:
2) Positioneer deze elementen telkens in het PSE. Wat valt op?
3) Som de elementen op (alle elementen) waarvan het laatst bijgeplaatst elektron telkens in hetzelfde hoofdniveau terechtkomt.
4) Positioneer deze elementen telkens in het PSE. Wat valt op.
5) Vergelijk de elektronenconfiguraties van Li en Be. In welk subniveau zit het laatst geplaatste elektron?
6) In welk hoofdniveau wordt het laatste elektron telkens geplaatst? In welke periode zitten de elementen telkens?
7) Vergelijk de elektronenconfiguraties van Na en Mg. In welk subniveau zit het laatst geplaatste elektron?
8) In welk hoofdniveau wordt het laatste elektron telkens geplaatst? In welke periode zitten de elementen telkens?
9) Vergelijk de elektronenconfiguraties van B, C, N, O, F, Ne, . In welk subniveau zit het laatst geplaatste elektron?
10) In welk hoofdniveau wordt het laatste elektron telkens geplaatst? In welke periode zitten de elementen telkens?
11) Vergelijk de elektronenconfiguraties van Al, Si, P, S, Cl, Ar. In welk subniveau zit het laatst geplaatste elektron?
12) In welk hoofdniveau wordt het laatste elektron telkens geplaatst? In welke periode zitten de elementen telkens?
13) In welk subniveau wordt het laatste elektron van Ti geplaatst?
14) In welk hoofdniveau wordt het laatste elektron geplaatst? In welke periode zit Ti?
15) In welk subniveau wordt het laatste elektron van Rh geplaatst?
16) In welk hoofdniveau wordt het laatste elektron geplaatst? In welke periode zit Rh?
17) In welk subniveau wordt het laatste elektron van Ti geplaatst?
18) In welk hoofdniveau wordt het laatste elektron geplaatst? In welke periode zit Ti?
19) In welk subniveau wordt het laatste elektron van Pr geplaatst?
20) In welk hoofdniveau wordt het laatste elektron geplaatst? In welke periode zit Pr?
21) In welk subniveau wordt het laatste elektron van U geplaatst?
22) In welk hoofdniveau wordt het laatste elektron geplaatst? In welke periode zit U?
23) In welk subniveau wordt het laatste elektron van Pu geplaatst?
24) In welk hoofdniveau wordt het laatste elektron geplaatst? In welke periode zit Pu?

SAMENVATTING

In het PSE staan de elementen gerangschikt volgens stijgend ………………………………………
Elementen met hetzelfde aantal……………………………………………worden in dezelfde kolom bij elkaar geplaatst. Dit noem je een groep.
Elementen met hetzelfde aantal……………………………………………worden in dezelfde rij bij elkaar geplaatst. Dit noem je een periode.
In het s-blok staan de elementen waarvan het laatste elektron terechtkomt in het ……-orbitaal. Dit laatste elektron komt terecht in het hoofdniveau dat 0 / 1 / 2 hoofdniveaus lager is dat de periode waarin het element staat.

Het s-blok bestaat uit volgende groepen…………………………………………….
In het p-blok staan de elementen waarvan het laatste elektron terechtkomt in het ……-orbitaal. Dit laatste elektron komt terecht in het hoofdniveau dat 0 / 1 / 2 hoofdniveaus lager is dat de periode waarin het element staat.

Het p-blok bestaat uit volgende groepen…………………………………………….
In het d-blok staan de elementen waarvan het laatste elektron terechtkomt in het ……-orbitaal. Dit laatste elektron komt terecht in het hoofdniveau dat 0 / 1 / 2 hoofdniveaus lager is dat de periode waarin het element staat.
In het f-blok staan de elementen waarvan het laatste elektron terechtkomt in het ……-orbitaal. Dit laatste elektron komt terecht in het hoofdniveau dat 0 / 1 / 2 hoofdniveaus lager is dat de periode waarin het element staat.

Aanmelden

8 + 14 =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »