Ontdekking van waterstofgas

Wat/Wie?
In 1671 beschreef de Iers-Engelse chemicus Robert Boyle in een publicatie een brandbaar gas dat
vrijkwam bij een reactie tussen ijzer en verdund zuur.
In 1766 ontdekte de Britse wetenschapper Henry Cavendish bij het experimenten met kwik dat er het
een chemisch element was dat vrij kwam .
Hoewel hij veel eigenschappen zeer nauwkeurig wist te beschrijven, vermoedde hij dat het gas dat vrij kwam afkomstig was van het metaal.
KLIKKLIKKLIK
Daarom noemde hij zijn nieuw ontdekte element brandbaar gas van metalen.
Enkele jaren later gaf Antoine Lavoisier waterstof de huidige Latijnse naam hydrogenium.KLIK
Begrip
Waterstofgas (H2) is de belangrijkste enkelvoudige stof van het element waterstof. Met volgende eigen
schappen:
-brandbaar gas
-Geurloos
-Kleurloos
-Reukloos
-Gasvormig
-Zeer laag kookpunt 20,271 K
-Zeer laag smeltpunt 13,99 K
Weetjes

 De naam van waterstof komt van Grieks hydro = water en genen = schepper.

 Waterstof werd voor het eerst vloeibaar gemaakt door James Dewar in 1898, een jaar later produceerde hij vaste waterstof te bereiden.
Zeppelins wordt niet meer gemaakt omdat waterstofgas zeer brandbaar is.= Ramp van Hindenburg

KLIKKLIK

Experiment
Waterstof kan bereid worden door voorbeeld elektrolyse van water. Waarbij water zich ontleed tot O₂ en H₂.
Het meest bekende elektrolyse apparaat is het apparaat van Hoffman.
Om waterstof experimenteel te herkennen is er de typische knalgas proef.
Een toepassing in het degelijks leven wordt het vroeger gebruikt in zeppelins.
Film KLIKKLIK
Bronnen KLIKKLIKKLIKKLIK

 

translate »