0 items

Massaconcentratie

Inleiding

Het gehalte ethanol in whisky is hoger dan in wijn. Om dat uit te drukken, gebruik je de term concentratie. De concentratie van een oplossing geeft aan hoeveel opgeloste stof er in een bepaalde hoeveelheid oplossing aanwezig is.

 

In dit werkblaadje verdiepen we ons even terug in de massaconcentratie. Wat was nu ook alweer de massaconcentratie? Wel de massaconcentratie van een oplossing is de verhouding van de massa opgeloste stof uitgedrukt in gram tot het volume van de  oplossing uitgedrukt in liter.

 

! Waarom rekenen we het volume in ml om naar liter wanneer we de massaconcentratie willen berekenen?

Omdat de massaconcentratie berekend wordt door de massa van de opgeloste stof in gram te delen door het volume van de oplossing in LITER

Deel2

Ga nu naar http://www.ostralo.net/3_animations/swf/solution_massique.swf.
Bekijk de simulatie aandachtig. En vervolledig vervolgens de laatste twee kolommen op de vorige pagina. Controleer of je uitkomst overeen komt met de uitkomst van de simulatie.
Hieronder vind je de vertaling voor bijhorende simulatie.

 

Besluit:
Bekijk situatie 5,6 en 7;
Hoe groter het volume, hoe kleiner/groter de concentratie.
Hoe groter het volume, hoe lichter/groter de oplossing.

Aanmelden

2 × vijf =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »