Kies pagina               

Jöns Jacob Berzelius

Artikel KVCV : De stem van Berzelius

Berzelius staat vooral bekend om zijn bepaling van atoomgewichten, de ontwikkeling van moderne chemische symbolen, zijn elektrochemische theorie, de ontdekking en isolatie van verschillende elementen, de ontwikkeling van klassieke analytische technieken en zijn onderzoek naar isomerie en katalyse, fenomenen die hun naam te danken hebben naar hem. Hij was een strikte empiricus en drong erop aan dat elke nieuwe theorie consistent is met de som van chemische kennis. Berzelius was de ontdekker van de elementen silicium, seleen, thorium en cerium in de tijd dat hij werkzaam was bij de Koninklijke Zweedse Academie voor Wetenschappen.

Het project van het specificeren van stoffen leidde er ook toe om een nieuw notatiesysteem te ontwikkelen dat de samenstelling van elke verbinding zowel kwalitatief als kwantitatiefte tonen. Zijn systeem om de Latijnse namen van de elementen met een of twee letters af tr korten en superscript om het aantal atomen van elk element in zowel de zure als de basisingrediënten aan te duiden. In zijn eigen werk gaf Berzelius echter de voorkeur aan het aangeven van de hoeveelheid zuurstof met stippen die over de letters van de geoxideerde elementen waren geplaatst, maar de meeste scheikundigen verwierpen die praktijk. In plaats daarvan volgden ze de jongere Duitse collega’s van Berzelius, die zijn superscripts verving door subscripts en zo het systeem creëerde dat vandaag nog steeds wordt gebruikt. Berzelius ‘nieuwe nomenclatuur en notatie werden prominent weergegeven in zijn Essai in 1819.

In 1836 beschreef hij het verschijnsel der katalyse: een stof, katalysator genaamd, kan een chemische reactie versnellen of zelfs mogelijk maken en naderhand onveranderd overblijven. In 1838 ontdekte hij eiwitten die later een belangrijke rol speelden in de verdere ontwikkeling van de biochemie.

Cartoon KVCV: KVCV

Geboren: Väversunda, 20 augustus 1779 – Stockholm, 7 augustus 1848

Land: Zweden

Bronnen: c3wikipedia britannicafamous scientiststoughtCo

Berzelius wordt beschouwd als één van de pioniers van de moderne scheikunde. Onder zijn bijdragen vallen de bepaling van atoomgewichten, de vervanging van alchemistische tekenen met letters voor de chemische symbolen. Hij gebruikte kleine getallen om de relatieve verhoudingen weer te geven in de formule van een verbinding. Hij ontdekte silicium, selenium, thorium en cerium.

Berzelius stelde dat door elektrische stroom zouten kunnen worden opgesplitst in positieve en negatieve delen. Hij bedacht de termen isomerie (1831), katalyse (1835), en allotropie (1840).

Film:

Ontdekking(en): Ontdekker van Si, Se, Ce, Th

Jonge geleerde: KLIK

Cartoons: KLIK

Postzegels – Bankbiljet:  KLIK   KLIK  

Standbeeld: KLIK

 

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »