Kies pagina               

John Dalton

Artikel KVCV  Chemische binding, niet van gisteren

Dalton werd geboren in een Quaker-familie (en groep ondogmatische gelovigen, die zijn wortels vindt in de christelijke traditie.. Hij leerde van zijn vader, een wever, en van Quaker John Fletcher, die les gaf op een privéschool.

John Dalton begon op zijn 10e te werken voor de kost. Hij begon les te geven op een plaatselijke school toen hij twaalf was. Hij kon geen Engelse universiteit bijwonen, dus leerde hij informeel van de wetenschap door John Gough. Dalton werd leraar wiskunde en natuurfilosofie op 27-jarige leeftijd aan een afwijkende academie in Manchester. Hij trad af op 34-jarige leeftijd en werd privéleraar.

John Dalton heeft in feite op verschillende gebieden gepubliceerd, waaronder wiskunde en Engelse grammatica, maar hij is vooral bekend om zijn wetenschap.

Dalton hield nauwgezette dagelijkse weerrecords bij. Hij herontdekte de Hadley-celtheorie van atmosferische circulatie. Hij geloofde dat lucht bestond uit ongeveer 80% stikstof en 20% zuurstof, in tegenstelling tot de meeste van zijn leeftijdsgenoten, die dachten dat lucht een zuivere stof was.

Dalton en zijn broer waren beiden kleurenblind, maar kleurenblindheid was niet officieel besproken of bestudeerd. Hij dacht dat de waarneming van de kleur te wijten kan zijn aan een verkleuring in de vloeistof van het oog. Hij geloofde dat er een erfelijke component was voor roodgroene kleurenblindheid. Hoewel zijn theorie over verkleurde vloeistof niet uitkwam, werd kleurenblindheid bekend als Daltonisme.

John Dalton schreef een reeks artikelen waarin gaswetten worden beschreven. Zijn wet op partiële druk werd bekend als de wet van Dalton.
Dalton publiceerde de eerste tabel met relatieve atoomgewichten van atomen van de elementen. De tabel bevatte zes elementen, met gewichten in verhouding tot die van waterstof.
Dalton’s atoomtheorie is misschien zijn meest beroemde werk. De kernpunten van de atomaire theorie van Dalton zijn.
Elementen zijn gemaakt van kleine deeltjes, die hij atomen noemde.

Atomen van één element hebben exact dezelfde afmeting en massa als andere atomen van dat element.
Atomen van verschillende elementen zijn verschillende grootten en massa’s van elkaar.
Atomen kunnen niet verder worden onderverdeeld en mogen ook niet worden gemaakt of vernietigd.Atomen herschikken tijdens chemische reacties. Ze kunnen van elkaar gescheiden zijn of in combinatie met andere atomen.
Atomen vormen chemische verbindingen door ze in eenvoudige verhoudingen van gehele getallen met elkaar te combineren.
Atomen combineren volgens de “regel van de grootste eenvoud”, die zegt dat als atomen slechts in één verhouding combineren, het een dubbel getal moet zijn.

Sommige punten van de atomaire theorie van Dalton zijn onjuist gebleken. Er kunnen bijvoorbeeld atomen worden gemaakt en gesplitst.

Een andere afwijking van de theorie is dat isotopen van atomen van een enkel element van elkaar kunnen verschillen (isotopen waren onbekend in Dalton’s tijd). Over het algemeen was de theorie immens krachtig. Het concept van atomen van elementen blijft bestaan ​​tot op de dag van vandaag.

Cartoon KVCV : KLIK

Geboren: Eaglesfield, 6 september 1766 – Manchester, 27 juli 1844

Land: Groot-Brittannië

Bronnen: wikipedia britannica thoughtCofamous scientists

Film: 

Ontdekking(en): Atoommodel – KLIK   – KLIK

Postzegels-Bankbiljet: KLIK –    KLIK

Standbeeld: KLIK

 

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »