Ionenbinding

  1. Open de link
  2. APP: http://cd1.edb.hkedcity.net/cd/science/chemistry/resource/animations/ionic_bond/ionic_bond.html
  3. Er verschijnt een scherm met in het midden onderaan een start-, stop- en pauzeknop. Druk op de start knop.
  4. Vul onderstaande vragen in.

 

Teken de elektronenconfiguratie van de elementen zichtbaar in de simulatie. Noteer ook om welk element het gaat onder de tekening.

Teken de elektronenconfiguratie van de ionen. Noteer het ion in de kern.

Hoe noemen we het positief geladen ion? ………………………………………………………………………..

Hoe noemen we het negatief geladen ion? ………………………………………………………………………

Welk element geeft een elektron af? ………………………………………………………………………………..

Tegengestelde ladingen gaan elkaar afstoten/ aantrekken. We noemen de binding tussen twee ionen dus een ionbinding.

Aanmelden

twee × 1 =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »