Ionbinding

APP: http://www.chem.arizona.edu/chemt/Flash/ionic.html

Opstart

Stap 1: Open de browser ‘internet explorer’.
Stap 2: Vul bovenstaand webadres in de adresbalk in en druk op enter.
Stap 3: Maak de opdracht ‘Oriëntering’.
Stap 4: Maak de opdracht ‘Onderzoeksvraag’.
Stap 5: Maak de opdracht ‘Besluit’.
Stap 6: Sluit het gebruikte tabblad in je browser.

 

Oriëntering

Opgelet: Het is af en toe nodig de pagina van de simulatie te vernieuwen. Hij loopt soms
vast.
Welke fysische eigenschappen kan  je allemaal aanpassen?

Welke chemische eigenschappen kan je allemaal aanpassen?

Op welke manier kan je deze eigenschappen aanpassen?

Wat gebeurt er als je de temperatuur verlaagt?

Wat gebeurt er als je de temperatuur verhoogt?

Wat gebeurt er als je het volume verlaagt?

Wat gebeurt er als je het volume verhoogt?

Wat gebeurt er als je het aantal positieve ionen verlaagt?

Wat gebeurt er als je het aantal positieve ionen verhoogt?

Wat gebeurt er als je het aantal negatieve ionen verlaagt?

Wat gebeurt er als je het aantal negatieve ionen verhoogt?

Wat gebeurt er als je de ionenlading verlaagt?

Wat gebeurt er als je de ionenlading verhoogt?

Wat gebeurt er als je de gravitatie aan zet?

Wat gebeurt er als je de gravitatie uit zet?

Onderzoeksvraag

Onderzoeksvraag: Wanneer treedt er een reactie tussen ionen op?
Temperatuur: 300
Volume: 100
Aantal positieve ionen: 2
Aantal negatieve ionen: 2
Ionlading: 2
Gravitatie: off

Wat zie je allemaal gebeuren?

Hoe zijn de ionen ten opzichte van elkaar in het begin?

Wat zijn de ionen aan het doen?

Wat gebeurt er tijdens deze activiteit?

Wat zijn de gevolgen van dit gebeuren (er zijn er 4 gevolgen)?

Kunnen deze gevolgen enkel plaatsvinden bij een botsing tussen twee ionen? Zo neen, welke
gevolgen wel?

Vernieuw de pagina.
Temperatuur 300 -> 900

Wat is er veranderd door deze temperatuurstijging?

Wat heeft deze verandering tot gevolg (denk aan de 4 verschillende gevolgen)?

Als we een temperatuurdaling uitvoeren, wat gebeurt er dan?

 

Vernieuw de pagina.
Volume 100 -> 50

Wat is er veranderd door deze volumedaling?

Wat heeft deze verandering tot gevolg?

Als we een volumestijging uitvoeren, wat gebeurt er dan?

 

Vernieuw de pagina.
Aantal positieve ionen 2 -> 10

Wat is er veranderd door deze stijging van positieve ionen?

Wat heeft deze verandering tot gevolg?

Als we een ionendaling van positieve ionen uitvoeren, wat gebeurt er dan?

 

Vernieuw de pagina.
Aantal negatieve ionen 2 -> 10

Wat is er veranderd door deze stijging van negatieve ionen?

Wat heeft deze verandering tot gevolg?

Als we een ionendaling van positieve ionen uitvoeren, wat gebeurt er dan?

 

Vernieuw de pagina.
ionlading 2 -> 4

Wat is er veranderd door deze stijging in de ionlading?

Wat heeft deze verandering tot gevolg?

Als we een daling in de ionlading uitvoeren, wat gebeurt er dan?

Heeft de gravitatie enige inpakt op dit hele gebeuren? Zo ja, hoe heeft het inpakt?

 

 Besluit

Treedt er bij elke botsing tussen ionen een reactie op? Verklaar.
Wanneer treedt er een reactie tussen ionen op?
Welke factoren hebben een invloed op het optreden van een reactie tussen ionen?

Aanmelden

9 + zestien =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »