Het vormen van ionbindingen

https://elearning.cmu.ac.th/free_online/web_unesco/contents/science/Chemistry/ani_CH_00014.swf

Opstart

Stap 1: Open de browser ‘internet explorer’.
Stap 2: Vul bovenstaand webadres in de adresbalk in en druk op enter.
Stap 3: Maak de opdracht ‘Oriëntering’.
Stap 4: Maak de opdracht ‘Onderzoeksvraag’.
Stap 5: Maak de opdracht ‘Besluit’.
Stap 6: Sluit het gebruikte tabblad in je browser.
Je kan deze simulatie ook voor drie andere ionbindingen doen.

Oriëntering

Wat zie je wanneer je het webadres ingevoerd hebt?
Kies de binding ‘Magnesium oxide’. Je hebt gekozen voor magnesiumoxide.

Met welke elementen gaan we werken?

Wat is er van deze elementen weergegeven?

Hoeveel elektronen bevat elk element?

Onder de voorstellingen van de elementen zie je een zin staan: ‘Each Mg atom has 2 electrons in the outermost shell.’ Dit betekent: ‘Elk magnesiumatoom heeft twee elektronen op de buitenste schil.’
Daaronder zien we een aantal knoppen staan. Wat kan je met deze knoppen doen (teken de knop en geef zijn functie)?

Onderzoeksvraag

Onderzoeksvraag: Wat gebeurt er met de elektronen in een ionbinding?
Wat weten we over de elektronen op de buitenste schil van magnesium?
Bezit dit atoom een stabiele elektronenconfiguratie? Zo nee, hoe kan je deze verkrijgen?

 

De tweede zin luidt: ‘Each O atom is short of 2 electrons to attain a stable electronic configuration.’ Dit betekent: ‘Elk zuurstofatoom heeft twee elektronen te kort om een stabiele elektronenconfiguratie te hebben.’
Wat weten we nu over de elektronen op de buitenste schil van zuurstof?

Bezit dit atoom een stabiele elektronenconfiguratie? Zo nee, hoe kan je deze verkrijgen?

De volgende tekst is verschenen: ‘Each Mg atom can transfer 2 electrons to the O atom to achieve a stable electronic configuration for all, forming the ionic compound MgO.’ Dit betekent: ‘Elk magnesiumatoom kan twee elektronen verplaatsen naar het zuurstofatoom
zodat allen een stabiele elektronenconfiguratie bereikt, de ionbinding magnesiumoxide vormend.’

Wat wordt er gevormd wanneer een magnesiumatoom twee elektronen aan een zuurstofatoom geeft?

Bezit de gevormde stoffen stabiele elektronenconfiguraties? Zo nee, hoe kan je deze verkrijgen?

Besluit

Twee reagentia reageren met elkaar wanneer één reagens (Mg) elektronen op zijn buitenste schil te weinig/te veel heeft en het andere reagens (O)                                       elektronen op zijn buitenste schil te veel/ te weinig. Er ontstaan                                    , waardoor er een                                         wordt gevormd.

Wat gebeurt er met de elektronen in een ionbinding?

Aanmelden

zes + negentien =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »