Geiger Müllerteller

Wat/Wie?
De Geigerteller is een stralingsdetector, waarmee ioniserende straling gemeten
kan worden. Zulke straling is niet door menselijke zintuigen waar te nemen. Denk bijvoorbeeld aan röntgenstralen en radioactiviteit. De geigerteller is ontworpen door Hans Wilhelm Geiger en Walther Müller in 1928.
Begrip
Het principe van de geigerteller berust op de ioniserende werking van de te meten straling.
De GM buis een holle cilinder is gevuld met een gas onder lage druk. De buis een dunne venster mica aan één einde. Er is een middenelektrode in de GM buis. Een voedingsspanning is aangebracht over de mantel van de buis en de middenelektrode. Wanneer een alfa-of bèta- of gammastraling in de buis komt, ontstaan ionen in het gas. De ionen bewegen door het elektrisch veld. Er is dus gedurende een korte tijd een stroom geproduceerd. Deze stroom veroorzaakt
een spanningspuls. Elke spanningspuls komt overeen met een ioniserende straling die de GM buis. De spanningspuls wordt versterkt en geteld
Weetjes
Na de kernramp van Fukushima steeg in Europa de verkoop van geigertellers. Aan het nut daarvan kan getwijfeld worden, daar een commerciële geigerteller (die 300 à 500 euro kost) niet gevoelig genoeg is om de geringe overgewaaide radioactiviteit te meten. Ook wordt radioactiviteit door de overheid gemeten en wordt geïmporteerd voedsel op radioactiviteit getest
Experiment  KLIK
Bronnen  Zelf een GM-teller bouwen: KLIK
KLIKKLIK – KLIK
Film/foto  KLIKKLIK
Kernreactor in Fukushima

 

translate »