0 items

Fosfor

Formule
P4 of  P5
Familie  niet-metalen
Productie
Eigenschappen
Witte fosfor is een witte, wasachtige vaste stof die smelt bij 44,2 ° C en kookt bij 280 ° C. Het is onoplosbaar in water en vliegt in brand in lucht. Witte fosfor bestaat als P4 moleculen met vier fosforatomen in de hoeken van een regelmatige tetraëde. Elk fosforatoom bindt aan de andere drie atomen in het molecule met enkelvoudige covalente bindingen. Witte fosfor is zeer giftig. Witte fosfor verwarmen tot 270-300 ° C in afwezigheid van lucht levert rode fosfor. Rode fosfor heeft een grotere dichtheid, heeft een hoger smeltpunt (-600 ° C), is veel minder reactief, in hoofdzaak niet -toxisch en
gemakkelijker en veiliger te hanteren dan witet fosfor. De structuur lijkt op driedimensionale netwerken van P4 tetraëders verbonden door P-Penkelvoudige bindingen bevatten. Wanneer rode fosfor wordt verwarmd, sublimerenP4 moleculen van de vaste stof
Toepassingen
-In het verleden gebruikt om mensen te vermoorden
-minder giftige en brandbare rode fosfor in lucifers
-vooral van belang in de landbouw voor de productie van kunstmest:het superfosfaat. Hiervoor worden geconcentreerde oplossingen van difosforpentoxide (P4O10) als basis gebruikt.
-als grondstof voor speciaal glas dat wordt gebruikt voor natriumlampen
-Calciumfosfaat wordt in China veel gebruikt voor de productie van vuurwerk
-wordt soms toegevoegd aan staal
-natriumtrifosfaat (Na5P3O10) wordt gebruikt om de  hardheid vanwater te verlagen gebruikt bij de productie van onder andere rookbommen
-Met zwavel reageert het tot fosforpentasulfide dat een belangrijk industrieel chemisch tussenproduct is.
-In veiligheidslucifers, pesticiden en tandpasta
-In de biologie:
DNA en RNA bestaan deels uit anorganische fosfor en in de vorm van ATP is het belangrijk voor de opslag en transport van energie.
Botten bestaan voor een groot deel uit calciumfosfaat.
In planten is fosfor van belang voor de ontwikkeling van wortels, voor de bloei en voor het rijpen van
vruchten en zaden.
Geschiedenis
Ontdekt in 1669 door Hennig Brand, een Duitse alchemist.Experiment naar urine door zouten willen in te dampen fosfor bleef achter‘ phosphoros’ betekent lucifer, te vertalen met “lichtdrager”.
Phosphoros was in de Griekse mythologie een van de personificaties van de planeet Venus
Bronnen
Witte fosfor:KLIK
Fosfor in de landbouw: KLIK
DNA en RNA: KLIK
Productie en eigenschappen van fosfor: KLIK

 

Aanmelden

vier + 5 =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »