0 items

Filmfragmenten Chemische Begrippen — Chronologisch

Hoofdstuk 1: Stoffen rondom ons

Chemie is overal

Voorwerpen en stoffen

Soorten mengsels (Film onderscheid met zuivere stof)

Indeling

Scheidingstechnieken (film alle scheidingstechnieken op een rijtje)

Voorbeelden

Soorten zuivere stof

Modellen

Voorstellen van zuivere stoffen : Film chemische formules

Indeling van enkelvoudige stoffen Film1  Film2

Hoofdstuk 2: Atoommodellen

Geschiedenis van de atoommodellen

Algemeen bouwpatroon van een atoom

Structuur van de elektronenmantel

Radioactiviteit

 • Alfa-straling – Bèta-straling – Gamma-straling
 • Kernenergie
  • kernfusie
  • kernfissie
 • Meting – halveringstijd –radioactief verval

Hoofdstuk 3: Het periodiek systeem

Rangschikking van de elementen

Metaal- en niet-metaalkarakter

Hoofdstuk 4: Chemische bindingen – intramoleculaire krachten

Keuze van het bindingsmodel Chemische bindingen – intramoleculaire krachten

Atoombinding of covalente binding – Bindingselektronen  Film1 Film2 Film3

Ionbinding (voorbeeld film1  film2)

Metaalbinding

Hoofdstuk 5:Chemische reacties

Chemische reacties (Film1 Film2 )

Onderscheid chemische en fysische reactie Film1 Film2

Stofveranderingen bij chemische reacties Chemische reactiesoorten

 • Kleurverandering
 • Gasvorming
 • Neerslagvorming
 • Reactiesoorten
  • analysereactie
  • synthesereactie
  • substitutiereactie

Energieveranderingen bij chemische reacties (Film1  Film2  Film3 ) – activeringsenergie

Kenmerken van chemische reacties

Reactievergelijkingen voorstellen

Hoofdstuk 6: Chemische rekenen

Atoom- en molecuulmassa

Mol

Concentratie Film1 Film2

Stoichiometrische berekeningen

Hoofdstuk 7: Anorganische stoffen

Indeling van de samengestelde stoffen

Zuren

Hydroxiden – basen – meerwaardige hydroxiden

Oxiden Film1  Film2    

Zouten

pH indicatoren

 

Hoofdstuk 8: Eigenschappen van stoffen

Geleiding van stoffen

Intermoleculaire krachten  film2

Hoofdstuk 9: Organische stofklassen

Indeling en voorstelling van organische stoffen

Verzadigde koolwaterstoffen

Onverzadigde koolwaterstoffen

Monofunctionele verbindingen

 

  •  

Hoofdstuk 10: Neerslagreacties , complex– en gasontwikkelingsreacties

Neerslagreacties , complex– en gasontwikkelingsreacties

Oplosbaarheid – Oplosbaarheid van gassen – Oplosbaarheidsproduct

Ionenuitwisselingsreactie

Hoofdstuk 11: Zuur-basereacties

Neutralisatiereacties

 • Zuur-basereacties
 • Neutralisatiereacties

Zuur-basetheoriën

 • Arrhenius
 • Bronsted-Lowry
  • protonacceptor – protondonor
  • zuur-basekoppel
  • geconjugeerd zuur – geconjugeerde base

Sterkte van zuren en basen opgelost in water

 • Ionenproduct van water – amfolyt – protolysereactie
 • Zuur– en baseconstanten
 • Ligging van het zuur-base-evenwicht in water
  • autoprotolyse van water
  • amfotere elementen

Het begrip pH – pOH

 • Zuurgraad van een oplossing – pH-schaal
 • pH-berekening van een oplossing van een zuur of base
  • sterk zuur – sterke base
  • zwak zuur – zwakke base
 • Zuur-base-indicatoren – indicatorpapier

Buffers – buffercapaciteit

Zuur-basetitraties

 • Omslaggebied – omslagpunt – stoichiometrisch punt
 • pH-meter

Hoofdstuk 12: Redoxreacties

Oxidatiegetal

Verbrandingsreacties

Redoxreacties

 • Oxidatie – oxidator
 • Reductie – reductor

Oplosstrategieën voor het opstellen van redoxreacties

 • Oxidatiegetalmethode
 • Ion-elektronmethode – deelreactiemethode

Sterkte van oxidatoren en reductoren

  • geconjugeerde oxidator
  • geconjugeerde reductor
 • Standaardreductiepotentiaal –standaardoplossing – standaard waterstofelektrode
 • Ligging van het redoxevenwicht : Nernstpotentiaal
 • Spanningsreeksen
  • verdringingsreeks metalen – edelmetaal – onedelmetaal
  • verdringingsreeks niet-metalen

De galvanische cel – batterij – elektrolytbrug – zoutbrug – anode – kathoden

 • Daniëllcel
 • Leclanché-batterij
 • Waterstofcellen

Corrosie – roest

Elektrolyse

 • De elektrolysecel
 • Galvaniseren – elektroplating – elektroraffinage
 • Anodiseren

Redoxtitratie thermolyse elektrolyse

Hoofdstuk 13: Thermodynamica

Systeem – omgeving

Inwendige energie – calorimetrie

Reactie-energie – neutralisatiewarmte – oploswarmte – smeltwarmte

Wetten

 • Eerste hoofdwet van thermodynamica –   wet behoud van energie
 • Tweede hoofdwet van thermodynamica

Enthalpie

Entropie

Vrije energie

Hoofdstuk 14: Reactiesnelheid

Snelle en trage chemische reacties

Botsingsmodel: elastische botsing – effectieve botsing

Activeringsenergie – geactiveerd complex

Snelheidswet

Factoren die de reactiesnelheid beïnvloeden

 • Verdelingsgraad
 • Temperatuur
 • Concentratie
 • Katalysator

Snelheidsvergelijking – orde van een chemische reactie

 • Eenstapsreacties
 • Meerstapsreacties

Klokreactie

Hoofdstuk 15: Chemisch evenwicht

Evenwichtsreacties

 • Omkeerbare reacties – onomkeerbare reactie – aflopende reactie
 • Dynamisch evenwicht
 • Evenwichtsconstante –reactiequotiënt

Omzetting – omzettingsgraad – rendement

Principe van Le Châtelier

Liesegangsche ringen – oscillerende reactie

Hoofdstuk 16: Biomoleculen

Eiwitten

Suikers

Vetten

Hoofdstuk 17: Kunststoffen

Kunststoffen

 • Bereiding – monomeer – polymeer
 • Identificatie
 • Eigenschappen
 • Recyclage
 • Bioplastics

Indeling op basis van reactietype

 • Polymerisatie
  • initiatie
  • propagatie
  • terminatie
 • Polycondensatie
 • Polyadditie

Thermoharders Thermoplasten Elastomeren

Aanmelden

12 + 15 =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »