0 items

Elementaire deeltjes

Open een tweede simulatie ‘’flashTeacherTools’’ door op onderstaande link te klikken.

APP: http://science.waltermack.com/flashTeacherTools/chemistry/elementBuilderV2b.swf

Klik op het pijltje.

Klik links op het pijltje om een element te selecteren.

Voeg elektronen of protonen toe door er simpelweg op te klikken. Rechts staan de aantallen. Je kan het PSE bekijken door op ‘’View the Periodic System’’ te klikken.

Maak alle tien de elementen uit de lijst. Druk na het maken van elk atoom op de knop ’’Check My Atom’’ en maak daarvan telkens een screenshot. (Laat deze screenshots controleren door je leerkracht)

 

Klik rechts onderaan op de ‘’vernieuw’’-knop.

 Selecteer telkens opnieuw ‘’Wolk’’ in plaats van ‘’Banen’’.

Maak een lithium-atoom door 3 protonen, 3 neutronen en 3 elektronen naar boven te schuiven.

Is dit een neutraal atoom? Selecteer het juiste antwoord en verklaar.

JA / NEEN

Verklaring:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Klik nu rechts op het groene plusje naast ‘’Lading’’.

Je ziet dat de lading van een helium-atoom gelijk is aan nul. Dit klopt aangezien we juist gezien hebben dat een atoom neutraal is. Het aantal ‘’plusjes’’ is gelijk aan het aantal ‘’minnetjes’’ à ze heffen elkaar dus op!

Voeg nu een extra proton toe aan het neutrale atoom.

Hoeveel bedraagt de lading?                                         

Dit komt omdat er nu 1 ‘’plusje’’ meer is dan dat er ‘’minnetjes’’ zijn. Hoe kunnen we terug een neutraal atoom bekomen?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Waarom kunnen we de lading niet regelen door het aantal neutronen aan te passen?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Geladen atomen noemt men ionen. Indien er meer protonen (+) zijn dan elektronen (-) ontstaan er positieve ionen. Bij meer elektronen dan protonen ontstaan negatieve ionen. Hier zien we later meer over.

 

 

 

Aanmelden

drie + twee =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »