Elektrolyten en niet-elektrolyten

Open link.   http://www2.stetson.edu/mahjongchem/
Zorg ervoor dat het spel op elektrolyten staat voor je begint.


Je krijgt vervolgens ongeveer dit beeld :


NE = niet elektrolyt
SE = sterk elektrolyt
WE = zwak elektrolyt

Eerst een kleine herhaling :
Een sterk elektrolyt is een chemische verbinding die in een oplossing of gesmolten toestand geheel in ionen splitst. Om zo elektrische stroom te geleiden.
Een zwak elektrolyt is een chemische verbinding die in een oplossing of gesmolten toestand gedeeltelijk in ionen splitst. Om zo elektrische stroom te geleiden.
Een niet elektrolyt is een chemische verbinding die niet splitst in ionen in een oplossing of in gesmolten toestand. En dus ook geen elektrische stroom geleidt.

Start :
Klik op 2 tegels om deze te doen verdwijnen. Zorg ervoor dat je de juiste formule met de juiste uitleg koppelt. Een tegel met hierop een sterk elektrolyt zal bijvoorbeeld niet verdwijnen als je deze koppelt aan een niet elektrolyt tegel (NE).

Aanmelden

11 + 15 =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »