0 items

Eigenschappen van zuren en basen

Stappenplan:
Open onderstaande link in je internetbrowser: http://amrita.olabs.co.in/?sub=73&brch=3&sim=6&cnt=72
Je krijgt normaal een eerste opdrachtenscherm dat er als volgt zou moeten uitzien:

OPDRACHT 1
Uitleg:
Je moet het staal (sample) met het pipetje in het lakmoes, zowel de rode lakmoes als de blauwe, doen. Aan de hand van de kleurveranderingen van het lakmoes kan je afleiden of het staal een zuur of een base was. Je doet dit voor alle 7 stalen.

Interpretatie:
Lakmoes is blauw in een zuur / basisch milieu. (schrap wat niet past)
Lakmoes is rood in een zuur / basisch milieu. (schrap wat niet past)

Resultaten:
Welke stalen zijn basisch? Welke zijn zuren? Vul onderstaande tabel in door kruisjes op de juiste plaats te zetten.

OPDRACHT 2
Kies nu de 2e optie: Zinc metal. Dan krijg je het volgende scherm:

Uitleg:
Giet het staal in de proefbuis. Neem de dop met het rietje, en zet het op de proefbuis. Doe de bunsenbrander aan door op de gastoevoer te klikken. Breng tot slot de vlam boven het rietje/de proefbuis. Wat gebeurt er?

Interpretatie:
De vlam gaat heviger branden wanneer er waterstofgas in de buurt komt. Waterstofgas wordt gevormd wanneer we een metaal (zink) laten reageren met een zuur / base. (schrap wat niet past)

Resultaten:
Welke stalen zijn basisch? Welke zijn zuren? Vul onderstaande tabel in door kruisjes op de juiste plaats te zetten.

OPDRACHT 3
Kies nu de 3e optie: solid Na2CO3. Dan krijg je het volgende scherm:

De systematische naam van Na2CO3 is:
Vertalingen: Lime water: Calciumhydroxide-oplossing
Distilled water: Gedestilleerd water

Uitleg:
Giet het staal bovenaan in de maatkolf. Wacht een tijdje tot de reactie is
uitgewerkt. Wat gebeurt er met de calciumhydroxide-oplossing?

Interpretatie:
Calciumhydroxide-oplossing wordt troebel wanneer het reageert met CO2. CO2 wordt gevormd door reactie met een zuur / base en natriumcarbonaat (Na2CO3). (schrap wat niet past)
Als de Calciumhydroxide-oplossing troebel wordt, hebben we dus een zuur /basisch staal gebruikt. (schrap wat niet past)

Resultaten:
Welke stalen zijn basisch? Welke zijn zuren? Vul onderstaande tabel in door kruisjes op de juiste plaats te zetten.

Conclusie (schrappen wat niet past!)
Hoe kunnen we achterhalen of we met een zuur of een base te maken hebben?

Lakmoes:
Blauw wijst op een: Zuur / Base                           Rood wijst op een: Zuur / Base

 

Reactie met een metaal:   Vorming H2 wijst op een: Zuur / Base

Reactie met base:   Vorming CO2 wijst op een: Zuur / Base

 

Aanmelden

drie × 4 =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »