Natriumhydroxide

STOF NATRIUMHYDROXIDE

wolfram

STOCKBEHEER

Formule: NaOH
Molecuulmassa:40
Plaats in de stock: 42

wikipedia

H-zinnen
H 314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

P-zinnen
P 280.1+3-301+330+331-305+351+338 Beschermende handschoenen en oogbescherming dragen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen — GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Indien mogelijk, contactlenzen verwijderen. Blijven spoelen.

COS brochure

Klein etiket
Klein etiket iPad
Groot etiket
Groot etiket iPad
MSDS-sheet

wik

EXPERIMENTEN

FILMS

QUIZZEN

SPELLEN

CARTOON

ANIMATIES SIMULATIES

APPS

WEB2.0

KINDEREN EN CHEMIE

 

translate »