Zoutzuur

STOF ZOUTZUUR

wolfram

WATERSTOFCHLORIDE

STOCKBEHEER  Formule: HCl
Molecuulmassa: 36,46
Plaats in de stock: 44

wikipedia

H-zinnen
H 314-335 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

P-zinnen
P 280.1+3+7-301+330+331-305+351+338 Beschermende handschoenen en oogbescherming dragen en in afzuigkast werken. NA INSLIKKEN: de mond spoelen — GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Indien mogelijk, contactlenzen verwijderen. Blijven spoelen.

COS brochure

Klein etiket                    Klein etiket iPad
Klein etiket 1mol/l        Klein etiket 1mol/l iPad
Klein etiket 0.1mol/l     Klein etiket 0.1mol/l iPad
Groot etiket                 Groot etiket iPad
Groot etiket 1mol/l     Groot etiket 1mol/l iPad
Groot etiket 0.1mol/l  Groot etiket 0.1mol/l iPad
MSDS-sheet

 

EXPERIMENTEN

FILMS

QUIZZEN

SPELLEN

CARTOON

ANIMATIES SIMULATIES

APPS

WEB2.0

KINDEREN EN CHEMIE

 

translate »