Tetrachlooretheen

 

STOF TETRACHLOORETHEEN

wolfram

STOCKBEHEER

Formule:Cl2CCCl2
Molecuulmassa:165,83
Plaats in de stock: 52A

wikipedia

H-zinnen
H 351-411 Verdacht van het veroorzaken van kanker. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

P-zinnen
P 281-273-308+313 De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Voorkom lozing in het milieu. Na (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.

Klein etiket
Klein etiket iPad
Groot etiket
Groot etiket iPad
MSDS-sheet

 

EXPERIMENTEN

FILMS

QUIZZEN

SPELLEN

CARTOON

ANIMATIES SIMULATIES

APPS

WEB2.0

KINDEREN EN CHEMIE

 

translate »