Benzoylchloride

STOF BEZOYLCHLORIDE

wolfram

 

STOCKBEHEER

Formule: C6H5COCl
Molecuulmassa: 140,57
Plaats in de stock: 52A

wikipedia

H-zinnen
H332-312-302-314-317 Schadelijk bij inademing. Schadelijk bij contact met de juid. Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

P-zinnen
P280.1+3+7-301+330+331-302+352-305+351+338 Beschermende handschoenen en oogbescherming dragen en in een afzuigkast werken. Na inslikken: de mond spoelen- geen braken opwekken. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspelen met water gedurende een aantal minuten. Indien mogelijk, contactlenzen verwijderen. Blijven spoelen.

Klein etiket
Klein etiket iPad
Groot etiket
Groot etiket iPad
MSDS-sheet

EXPERIMENTEN

FILMS

QUIZZEN

SPELLEN

CARTOON

ANIMATIES SIMULATIES

APPS

WEB2.0

KINDEREN EN CHEMIE

 

Formule: C6H5COCl
Molecuulmassa: 140,57
Plaats in de stock: 52A

wikipedia

H-zinnen
H332-312-302-314-317 Schadelijk bij inademing. Schadelijk bij contact met de juid. Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

P-zinnen
P280.1+3+7-301+330+331-302+352-305+351+338 Beschermende handschoenen en oogbescherming dragen en in een afzuigkast werken. Na inslikken: de mond spoelen- geen braken opwekken. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspelen met water gedurende een aantal minuten. Indien mogelijk, contactlenzen verwijderen. Blijven spoelen.

Klein etiket
Klein etiket iPad
Groot etiket
Groot etiket iPad
MSDS-sheet

Joomla template created with Artisteer.

translate »