Zinkjodide

STOF ZINKJODIDE

wolfram

STOCKBEHEER

Formule: ZnI2
Molecuulmassa: 319,18
Plaats in de stock: 26A

H-zinnen
H315-319 Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt oogirritatie.

P-zinnen
P302+352-305+351+338 Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Indien mogelijk, contactlenzen verwijderen. Blijven spoelen.

COS brochure

Klein etiket
Klein etiket iPad
Groot etiket
Groot etiket iPad
MSDS-sheet

EXPERIMENTEN

FILMS

QUIZZEN

SPELLEN

CARTOON

ANIMATIES SIMULATIES

APPS

WEB2.0

KINDEREN EN CHEMIE

 

translate »