Ceriumsulfaat

STOF CERIUMSULFAAT

wolfram

STOCKBEHEER

Formule: Ce(SO4)2·4H2O
Molecuulmassa: 404,3
Plaats in de stock: 14C

wikipedia
H-zinnen
H 315-319  Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

P-zinnen
P 302+352-305+351+338  BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Indien mogelijk, contactlenzen verwijderen. Blijven spoelen.

Klein etiket
Klein etiket iPad
Groot etiket
Groot etiket iPad
MSDS-sheet

EXPERIMENTEN

FILMS

QUIZZEN

SPELLEN

CARTOON

ANIMATIES SIMULATIES

APPS

WEB2.0

KINDEREN EN CHEMIE

 

translate »