0 items

Promille

BEGRIP PROMILLE

http://2promille.be/assets/img/headerimage.png

bron

DEFINITIE  LEERPLAN
  • promille (m/V): De concentratie uitgedrukt in promille is de verhouding van de massa opgeloste stof in gram tot het volume van de oplossing in milliliter vermenigvuldigd met 100 %.
  • wikipedia
 

EXPERIMENTEN

 

FILMS

Lesvideo’s:

 

QUIZZEN

 

SPELLEN

 

CARTOONS

 

ANIMATIES SIMULATIES

 

APPS

Berekenen van de molecuulmassa

App om de molecuulmassa (molecuulgewicht) van verbindingen te berekenen en basiseigenschappen van chemische elementen op iPad te leren.

https://itunes.apple.com/nl/app/chemcalc/id499955745?mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.biocourseware.chemcalculator

 

Deze app behandelt de volgende onderwerpen :

– Bepaal de eigenschappen van elementen, chemicaliën en ionen
– Bereken de eigenschappen van gassen met behulp van verschillende gaswetten
– Voer stoichiometrische conversies uit voor oplossingen
– Balanceer vergelijkingen
– Bereken de enthalpie, evenwichtsconstante en theoretische opbrengst van een reactie
– Voer meer dan 45 verschillende berekeningen uit

https://itunes.apple.com/nl/app/wolfram-general-chemistry/id434841846?mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wolfram.android.chemistry

De app bevat een reusachtige waaier aan chemische aspecten, zowel voor berekeningen, balanceren….

https://itunes.apple.com/nl/app/ak-minilabor/id642136543?mt=8

Deze app berekent voor u de molecuulmassa van een chemische verbinding.

https://itunes.apple.com/nl/app/cmm-molar-mass-calculator/id401529325?mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.alexandreperez.cmm

De app bevat inleidende chemie begrippene en informatie over chemische vergelijkingen

https://itunes.apple.com/nl/app/decode-stoichiometry/id710971187?mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edrna.stoichiometry

De app is een rekenblad voor berekeningen van chemische oplossingen.

https://itunes.apple.com/be/app/solution-mol-calculator-lite/id563730366?l=nl&mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cooloy.SolutionCalculator

Via de app is elk element te zoeken op naam, symbool of atoomnummer, bevat links naar de wikipedia-webpagina van elk afzonderlijk element,. evenwichtsreactie balanceren.

https://itunes.apple.com/be/app/elementi/id409397647?l=nl&mt=8

Berekening molariteit

De app is een hulpmiddel om de molariteit te berekenen, gram en mol om te zetten en verdunningen van voorraadoplossingen te berekenen.

https://itunes.apple.com/nl/app/labcal/id288613197?mt=8

Berekeningen van oplossingen verdunningen

De app is een chemiecalculator-tool hoe een zuur- of baseoplossing met een bepaalde molariteit of normaliteit bereid moet worden uit een geconcentreerde zuur- of baseoplossing. Een tweede tab bevat een algemene molariteitsfunctie die de massa berekent van elk reagens dat nodig is om een gegeven volume oplossing met gewenste molariteit te bereiden. Een derde tab bevat een voorraadverdunningsfunctie die berekent hoe een voorraadoplossing van elke bekende molariteit te verdunnen tot het gewenste volume en molariteit.

https://itunes.apple.com/nl/app/molarity/id424676349?mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sial.molarity

Concentratie berekeningen/omzettingen/verdunningen/samenvoegen

Een oplossing heeft 4 parameters; massa van opgeloste stof, massa van oplosmiddel, massa van oplossing, en concentratie van de opgeloste stof.Met deze app kun je 2 parameters berekenen met de andere 2  parameters.

https://itunes.apple.com/be/app/liquid-concentration-calculator/id1128207612?l=nl&mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dong.solutionconcentrationcalculator

 

 

WEB2.0

 

KINDEREN EN CHEMIE

 

translate »