0 items

Molverhoudingen

BEGRIP MOLVERHOUDINGEN

http://wps.prenhall.com/wps/media/objects/165/169519/GIFS/AAAUAUT0.JPG

bron

DEFINITIE  LEERPLAN
 

EXPERIMENTEN

 

FILMS

 

QUIZZEN

 

SPELLEN

 

CARTOONS

 

ANIMATIES SIMULATIES

 

APPS

Stoichiometrie

De  app bevat info en opgaven over massa-massa, massa-volume en volume-massa-berekeningen onder standaard of niet-standaard omstandigheden

https://itunes.apple.com/be/app/chemquantifier/id1176306143?l=nl&mt=8

Stoechiometrie oefeningen

De app bevat honderden mogelijkheden om anorganische formules te schrijven, chemische vergelijkingen te schrijven en in balans te brengen en massamassaberekeningen uit te voeren.

https://itunes.apple.com/be/app/chembasics/id1155092796?l=nl&mt=8

De app dient voor het converteren tussen grammen en mollen, chemische vergelijkingen in evenwicht brengen en stoichiometrie berekeningen uitvoeren!

https://itunes.apple.com/be/app/molhole-convert-balance-stoich/id1118802755?l=nl&mt=8

 

Berekeningen uit reactievergelijkingen

Deze app behandelt de volgende onderwerpen :

– Bepaal de eigenschappen van elementen, chemicaliën en ionen
– Bereken de eigenschappen van gassen met behulp van verschillende gaswetten
– Voer stoichiometrische conversies uit voor oplossingen
– Balanceer vergelijkingen
– Bereken de enthalpie, evenwichtsconstante en theoretische opbrengst van een reactie
– Voer meer dan 45 verschillende berekeningen uit

https://itunes.apple.com/nl/app/wolfram-general-chemistry/id434841846?mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wolfram.android.chemistry

Een app voor het balanceren en berekenen van chemische vergelijkingen met automatische uitbalancering tijdens invoer.,berekent de hoeveelheid van elke reactant in een gebalanceerde chemische vergelijking, chemische vergelijkingen kunnen worden opgeslagen in de lokale vergelijkingsbibliotheek.

https://itunes.apple.com/nl/app/chemical-equation-toolbox/id424479918?mt=8

Oefeningen op balanceren van chemische vergelijkingen met behulp van een echte balans! Dit helpt om  concepten en begrippen om een ​​chemische vergelijking in evenwicht te brengen te leren kennen.

https://itunes.apple.com/nl/app/gamify-balancing-chemical/id908923306?mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.actualconcepts.chemeqns

Naast het verzamelen van gegevens op eigen iPad biedt SPARKvue nu de mogelijkheid om sensorgegevens te delen

https://itunes.apple.com/nl/app/sparkvue/id361907181?mt=8v

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.isbx.pasco.Spark

Formules toepassen uit chemie

Synthese app over eenvoudige formules, wetten, definities en eigenschappen…

https://itunes.apple.com/be/app/ichemistry-pro-learn-revise/id927338958?l=nl&mt=8

Talrijke parameters van het complexe mengsel, zoals molariteit, molaliteit, mg / ml, opgeloste molen, enz. kunnen worden berekend op basis van aanvankelijke verstrekte gegevens, zoals: initiële molaire concentraties van de startoplossingen, aanvangsvolumes, gewenste molaire verhoudingen en extra oplosmiddelvolume (verdunning).

https://itunes.apple.com/be/app/chemical-solution-wizard/id987393752?l=nl&mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.androVR.vrmixturecalculator

De app helpt bij de bereiding van een eenvoudige chemische oplossing door oplossen van vaste opgeloste stof en in het vinden van mollen, molecuulmassa’s en vereiste gewichten van verbindingen.

Ondersteunde concentratie-eenheden zijn molair (M), mM, uM, g / l, mg / l.

https://itunes.apple.com/be/app/chemical-solution-simple/id1080912267?l=nl&mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.androVR2.vrmixturecalculatorplus

 

WEB2.0

 

KINDEREN EN CHEMIE

 

translate »