0 items

Dichtheid2

Deel 1: Onderzoeksvraag

ONDERZOEKSVRAAG: Wat is de formule voor dichtheid? En wat betekent dichtheid nu juist?

 

MOGELIJKE HYPOTHESEN:   

Deel2: Voorbereiden

BENODIGDHEDEN:

https://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/density_nl.html

Materiaal: een computer

VOORKENNIS:

Te kennen begrippen: massa en volume

OPSTELLING:

Deel3: Uitvoeren

Werkwijze: bij deze simulatie kunnen de leerlingen onderzoeken wat de formule van dichtheid is. Maar ook kan men onderzoeken wat dichtheid nu precies inhoudt. Dit kunnen ze doen aan de hand van experimentele waarnemingen.  Zo kunnen ze de massa en het volume van de stoffen aanpassen. Dan zien ze dat ook de dichtheid verandert. Daarnaast kunnen ze van verschillende soorten stoffen dezelfde massa, volume of dichtheid laten zien en deze in het water laten zakken. Ten laatste kunnen ze zelf achterhalen welke stof de grootste dichtheid heeft.

Uit te voeren simulaties:(aanpassingen):

 Los de volgende waarnemingsvragen op aan de hand van ‘zinken, zweven, drijven’.

 Start op het beginscherm en pas links boven de verschillende materialen aan.

 1. In welke eenheid wordt dichtheid uitgedrukt?
 2. Welk materiaal heeft de grootste dichtheid?
 3. Wat betekent dit wanneer je deze blokken in het water werpt? Is er een verschil? Zo ja, welk?

 

Pas de volgende factoren rechts boven in je scherm aan.

Los de volgende waarnemingsvragen op aan de hand van ‘zinken, zweven, drijven’.

 Dezelfde massa

Wat is het verschil wanneer je deze blokken met dezelfde massa in het water werpt?

Hetzelfde volume

Wat is het verschil wanneer je deze blokken met hetzelfde volume in het water werpt?

 Dezelfde dichtheid                                                                                                       

Wat is het verschil wanneer je deze blokken met dezelfde dichtheid in het water werpt?

Mysterie

Open de tabel: dichtheden van verschillende materialen. Achterhaal nu welke stoffen gaan zinken, zweven of drijven. Doe dit op basis van voorgaande waarnemingen. Geef een verklaring.

Verklaring:

Je krijgt allerlei verschillende stoffen. Hiervan kan je enkel de massa te weten komen door ze op de weegschaal te zetten. Probeer nu de stoffen te ordenen van de kleinste naar de grootste dichtheid. 1= de laagste dichtheid ; 5= hoogste dichtheid. Doe dit op basis van de voorgaande waarnemingen. Geef hiervoor ook een korte verklaring.

BESLUIT:

Wat is de formule van dichtheid?

Wat betekent dichtheid?

Doel: De leerlingen maken op een leuke en ontdekkende manier kennis met het begrip dichtheid. Ze kunnen zelf de formule ontdekken en zelf experimenteren met de dichtheid van verschillende stoffen.

Deel4: Reflecteren

Besluit:

 • verklaring van de waarneming: de stoffen met een hoge dichtheid zullen steeds zinken. Zij hebben een grotere massa per volume.
 • afleiding van nieuwe begrip/begrippen met definitie:

 

Dichtheid: de hoeveelheid massa van een stof per eenheid van volume

Met koppeling naar de onderzoeksvraag: de leerlingen hebben ontdekt dat de formule van dichtheid : ρ =   en weten  ook concreet wat dit inhoudt. Dit hebben ze zelf ontdekt op deze simulatie.

Deel5: Didactische verwerking

 • Methodische verwerking als BZL
 • De leerlingen kunnen dit werkblaadje en de simulatie zelfstandig uitvoeren.
 • Indien ze het toch moeilijk vinden, kunnen ze steeds met hun vragen terecht bij de leerkracht.

 

 • Ga naar deze site:
 • Klik op “downloaden” of “speel nu af”.
 • Als het programma zich opent, klik dan op de gevraagde delen.
 • Beantwoord de bijhorende vragen en noteer je waarnemingen.
 • Probeer de ‘mysterie’-vraag op te lossen. Indien dit niet lukt, vraag je hulp aan de leerkracht.
 • Noteer je besluit.

 

 

Aanmelden

twintig − 13 =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »