Kies pagina               

Destillatie

Wat/Wie?

Destillatie dateert terug tot de laboratoria van de alchemisten in de klassieke oudheid.

Vroeg bewijs van destillatie werd gevonden op Akkadische tabletten uit circa 1200 voor Christus waarin parfumbedrijven werden beschreven. De tabletten leverden bewijs dat een vroege primitieve vorm van destillatie bekend was bij de Babyloniërs van het oude Mesopotamië . Vroeg bewijs van destillatie werd ook gevonden in verband met alchemisten die in de 1e eeuw in Alexandrië in het Romeinse Egypte werkten .

Gedestilleerd water wordt al sinds minstens  in 200 voor chr, toen Alexander van Aphrodisias het proces beschreef.  Het werk van het destilleren van andere vloeistoffen werd voortgezet in het vroege Byzantijnse Egypte onder Zosimus van Panopolis in de 3e eeuw. Destillatie werd beoefend in het oude Indiase subcontinent , wat blijkt uit gebakken kleiresten gevonden in Taxila en Charsadda in het moderne Pakistan , daterend uit de vroege eeuwen van het gemeenschappelijk tijdperk . Deze ” Gandhara- stills” waren alleen in staat zeer zwakke vloeistof te produceren, omdat er geen efficiënte manier was om de dampen bij lage hitte te verzamelen.

Destillatie in China is misschien begonnen tijdens de oostelijke Han- dynastie (1e – 2e eeuw), maar volgens archeologisch bewijs begon de destillatie van dranken in de dynastieën Jin (12e – 13e eeuw) en Southern Song (10e – 13e eeuw).

Duidelijk bewijs van de destillatie van alcohol is afkomstig van de Arabische chemicus Al-Kindi in Irak uit de 9e eeuw .,  waar het in de 12e eeuw werd beschreven door de School van Salerno .  Fractionele destillatie werd ontwikkeld door Tadeo Alderotti in de 13e eeuw.  Gedistilleerde dranken waren gebruikelijk tijdens de Yuan-dynastie (13e-14e eeuw). 

In 1500 publiceerde de Duitse alchemist Hieronymus Braunschweig Liber de arte destillandi ( Het boek van de kunst van het distilleren ),  het eerste boek uitsluitend gewijd aan het onderwerp van destillatie, gevolgd in 1512 door een veel uitgebreidere versie.

Later werd het gebruikt voor de productie van alcohol. De techniek wordt pas sinds de 18e eeuw op een wetenschappelijke manier onderzocht. Naast de alcoholproductie werd ook de suikerraffinage onderzocht om het proces zo efficiënt mogelijk te doen verlopen.

Er zijn een deel toepassingen waarvoor een gewone destillatie niet meer genoeg bleek te zijn, hierdoor ontstond ook de gefractioneerde destillatie. Deze wordt onder andere gebruikt om ruwe olie te scheiden in zijn verschillende componenten.

Begrip

Destillatie is een scheidingstechniek waarbij twee of meer stoffen in oplossing van elkaar gescheiden worden doormiddel van verdamping. Deze scheidingstechniek baseert zich op het verschil in kookpunt.Weetjes

Keteldestillatie was de enige manier om te destilleren tot de 19e eeuw.

Gedurende een batch-destillatie behoudt het mengsel niet hetzelfde kookpunt. Het mengsel zal een zogenaamd kooktraject vertonen: de temperatuur loopt op naarmate meer van de laagkokende component wordt afgedestilleerd.

Sommige mengsels vertonen geen kooktraject. Wanneer ze worden gekookt, heeft de dampfase precies dezelfde verhouding als de vloeistoffase. Deze mengsels, die azeotropen worden genoemd, kunnen niet door destillatie worden gescheiden.

Gebruik: KLIKKLIKKLIK

Bronnen: KLIKKLIKKLIK

Film/foto: KLIKKLIK

translate »