0 items

Democritus

 

Democritus, oude Griekse filosoof, een centrale figuur in de ontwikkeling van het filosofisch atomisme en van de atoomtheorie van het universum.

Kennis van het leven van Democritus is grotendeels beperkt tot onbetrouwbare traditie. Het lijkt erop dat hij een rijke staatsburger van Abdera was, in Thracië; dat hij veel in het oosten reisde; en dat hij tot op hoge leeftijd leefde. Sechts een paar honderd fragmenten zijn bewaard gebleven, meestal uit zijn verhandelingen over ethiek.

Om rekening te houden met de veranderende fysieke verschijnselen in de wereld, beweerde Democritus dat ruimte, of de leegte, een gelijk recht had met de werkelijkheid. Hij vatte de leegte op als een vacuüm, een oneindige ruimte waarin een oneindig aantal atomen beweegt die het Zijn (d.w.z. de fysieke wereld) vormden. Deze atomen zijn onzichtbaar; absoluut klein, zo klein dat hun grootte niet kan worden verminderd (vandaar de naam atomon of “ondeelbaar”); absoluut vol en niet-samendrukbaar, omdat de ruimte die ze innemen volledig vullen; en homogeen, alleen verschillend in vorm, rangschikking, positie en grootte. De enige dingen die in werkelijkheid bestaan ​​zijn atomen en de leegte.

Geboren   ca. 460 v.Chr. – ca. 356 v.Chr.
Land  Griekenland
Bronnen     
Filmfragmenten  
Ontdekking(en)  Atomos : KLIK

 

Jonge geleerde  KLIK
Cartoons  KLIK
Postzegels

Bankbiljet

 KLIK –    KLIK
Standbeeld  KLIK
Fun and Facts

 

Aanmelden

6 + 19 =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »