De reactie van natrium met chloor

APP http://www.visionlearning.com/img/app/library/objects/Flash/VLObject-1349-030213040210.swf

Opstart

Stap 1: Open de browser ‘internet explorer’.
Stap 2: Vul bovenstaand webadres in de adresbalk in en druk op enter.
Stap 3: Maak de opdracht ‘Oriëntering’.
Stap 4: Maak de opdracht ‘Onderzoeksvraag’.
Stap 5: Maak de opdracht ‘Besluit’.
Stap 6: Sluit het gebruikte tabblad in je browser.

Oriëntering

Bekijk de site goed.
Hoeveel knoppen vind je op deze pagina terug? Hoe herken je ze? Waar bevinden ze zich?

Wat kan je allemaal zien?

 

Onderzoeksvraag

Hoe wordt een ionbinding gevormd?
Het ‘mannetje’ zegt: “Het element natrium is een zilverkleurig metaal, terwijl chloor een groenkleurig, giftig gas is.”
Wat weet je nu over natrium?

Hoe wordt natrium in de tekening voorgesteld?

Wat weet je nu over chloor?

Hoe wordt chloor in de tekening voorgesteld?

Druk op de tekst ‘Drop the sodium into the chlorine gas’. Dit wil zeggen: ‘laat het natrium in het chloorgas vallen.’
Het ‘mannetje’ zegt: “Bij contact reageert natrium hevig met chloor. Laten we een meer gedetailleerde kijk nemen op de reactie.”

Waar bevindt het natrium zich op dit moment?

Waar bevindt het chloor zich op dit moment?

Wat zie je gebeuren?

Wat bedoelt het ‘mannetje’ met “hevige reageren”?

Druk op de tekst ‘Magnify the reaction’. Dit wil zeggen: ‘Vergroot de reactie.’
Het ‘mannetje’ zegt: “Wanneer de natriumatomen in contact komen met chloor, treedt er een ionische reactie
Deze elektronenverplaatsing laat energie vrij. De resulterende verbinding wordt bij elkaar
gehouden door elektrische ladingen.”

Bekijk de reactie opnieuw met de knop ‘Replay this reaction’. Let deze keer op de beginsituatie van de reactie.

Zoek in het PSE hoeveel elektronen het element natrium heeft.

Hoeveel protonen en neutronen heeft het element natrium dan?

Welk(e) atoom(en) op de simulatie worden voorgesteld door natrium?

Zoek in het PSE hoeveel elektronen het element chloor heeft.

Hoeveel protonen en neutronen heeft het element chloor dan?

Welk(e) atoom(en) op de simulatie worden voorgesteld door chloor?

Op welke manier waren de atomen in het begin verbonden?

 

Bekijk de reactie opnieuw met de knop ‘Replay this reaction’. Let deze keer op de reactie zelf.

Wat zie je gebeuren op het moment dat de twee atomen elkaar raken?

Verandert er iets aan het natriumatoom? Zo ja, wat verandert er (grootte, aantallen,
ladingen…)?
Verandert er iets aan het chlooratoom? Zo ja, wat verandert er (grootte, aantallen,
ladingen…)?

 

Bekijk de reactie opnieuw met de knop ‘Replay this reaction’. Let deze keer op het eindresultaat van de reactie.

Op welke manier zijn de atomen op het einde verbonden?

Wat gebeurt er met de nieuwe moleculen?

Druk op de tekst ‘What compound is formed’. Dit wil zeggen: ‘Welke binding is er gevormd.’
Het ‘mannetje’ zegt: “De ionische verbinding, gevormd door deze reactie, is een harde, witte vaste stof, natriumchloride genaamd, of dagdagelijks keukenzout.”
Wat zie je in de erlenmeyer liggen?

Wat stelt dit voor (chemische naam, chemische afkorting en triviale naam)?

Besluit

Geef de reagentia van de reactie die plaatsvond (chemische naam en chemische afkorting).
Wat is de aggregatietoestand van deze stoffen?
Tijdens een botsing tussen de twee reagentia, kwamen de chlooratomen los van elkaar en was er een elektronenverplaatsing.
Wat wordt er gevormd door de elektronenverplaatsing?
Welke atomen reageren met elkaar?
Geef de chemische naam, de chemische afkorting en de triviale naam van de gevormde stof.
Wat is de aggregatietoestand van deze stof?
Geef een schematische voorstelling van de reactie (er zijn drie stappen).

Aanmelden

twee × vijf =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »