De alkanen

De alkanen (bol-staaf) : onvertakt

De onvertakte alkanen (bol-bol model)

Methylnonaan verbindingen

Methyloctaan verbindingen

Methylheptaan verbindingen

Methylhexaan verbindingen

Methylpentaan verbindingen

Methylbutaan verbindingen

Methylpropaan verbindingen

Ethyloctaan verbindingen

Ethylheptaan verbindingen

Ethylhexaan verbindingen

Ethylpentaan verbindingen

Propylheptaan verbindingen

Aanmelden

vijftien − 4 =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »