0 items

Concentratie

Introductie

Open de volgende link: Concentratie . Je verkrijgt de volgende simulatie.

Het is de bedoeling dat jullie onderstaande opdrachten uitvoeren met de simulatie. Dit doe je door het gebruik van de verschillende functies in de simulatie.
Wat je allereerst ziet, is een maatbeker met gedestilleerd water in. Hier gaan jullie stoffen en/of water aan toevoegen, water afvoeren, de oplossing verdampen,… Hier is een korte uitleg van de verschillende functies.

Verkenning

1. Plaats de detector voor het meten van de concentratie in de maatbeker. Hoeveel is de concentratie?

2. Voeg limonade toe aan het water als vaste stof.
i. Wat gebeurt er met de oplossing?

ii. Wat gebeurt er met het volume van de oplossing?

iii. Wat gebeurt er met de concentratie van de oplossing?

3. Voeg water toe aan de oplossing.
i. Wat gebeurt er met het volume?

ii. Wat gebeurt er nu met de concentratie?

4. Laat een deel van de oplossing afvoeren.
i. Wat gebeurt er met het volume?

ii. Wat gebeurt er nu met de concentratie?

5. Laat de oplossing langzaam verdampen.
i. Wat gebeurt er met het volume?

ii. Wat gebeurt er met de concentratie?

6. Reset de simulatie en doe nu hetzelfde met limonade als oplossing. Kruis in onderstaand lijstje aan welke dingen hetzelfde zijn als bij de limonade als vaste stof.
o Kleurverandering bij het toevoegen van de limonade
o Volumeverandering bij het toevoegen van de stof
o Concentratieverandering bij het toevoegen van de stof
o Volumeverandering bij het toevoegen van water
o Concentratieverandering bij toevoegen van water
o Volumeverandering bij het afvoeren van de oplossing
o Concentratieverandering bij het afvoeren van de oplossing
o Volumeverandering bij het verdampen van de oplossing
o Concentratieverandering bij het verdampen van de oplossing

 

Herhaling Leerstof

Schrap wat niet past. Vul zelf de notaties aan!
Wanneer we een vaste stof toevoegen aan water is er geen/een volumeverandering zichtbaar. Terwijl als we een oplossing toevoegen aan water er een volumeverhoging/volumeverlaging waarneembaar is. In beide gevallen geldt: hoe meer we van de stof toevoegen, hoe meer concentratie zal verhogen/verlagen. We kunnen dus besluiten dat de concentratie evenredig/omgekeerd evenredig is met de hoeveelheid stof in de oplossing.


Als we aan een oplossing water toevoegen, zien we dat er een volumeverhoging/verlaging waarneembaar is. De concentratie zal hierdoor wel/niet veranderen. Hoe meer water er aan de oplossing wordt toegevoegd, hoe meer de concentratie zal verlagen/verhogen.
We kunnen dus besluiten dat de concentratie evenredig/omgekeerd evenredig is met het volume van de oplossing.

Door van de vorige twee evenredigheden kunnen we een formule bekomen om de concentratie te berekenen aan de hand van het de hoeveelheid stof en het volume van de oplossing.

Werken met de simulatie

Voer de volgende opdrachten uit met de simulatie en maak de gevraagde berekeningen. Let op dat je de simulatie na elke vraag reset!

Opdracht 1: Concentratie en hoeveelheid stof

1. Aan een maatbeker gevuld met 500 ml water voegen we 200 ml 𝐶𝑜𝐶𝑙toe.
i. Wat is de concentratie in de beker?

ii. Hoe groot is de stofhoeveelheid die je hebt toegevoegd?

2. We voegen 500 ml 𝐶𝑢𝑆𝑂4 toe aan 100 ml water.
i. Wat is de concentratie in de beker?

ii. Hoe groot is de stofhoeveelheid die je hebt toegevoegd?

iii. Als we nu 100 ml van de oplossing laten verdampen, hoe groot is dan de concentratie?

3. Aan een maatbeker gevuld met 500 ml water voegen we 300 ml 𝐶𝑜(𝑁𝑂3)2 toe.
i. Wat is de concentratie in de beker?

ii. Wat is de concentratie in de beker nadat we 100 ml van de oplossing laten
weglopen?

iii. Wat is de concentratie in de beker nadat we 100 ml water bijvoegen?

 

Opdracht 2: Verzadigdheid

1. In een lege maatbeker doe je 600 ml 𝐶𝑢𝑆𝑂4.
i. Wat is de concentratie in de beker?

ii. Nu laat je 100 ml van de oplossing verdampen.
Is de oplossing verzadigd? O Ja O Neen

iii. Laat nogmaals 100 ml van de oplossing verdampen. Is de oplossing verzadigd? O Ja O Neen
Wat is de concentratie van de oplossing na de tweede keer verdampen?

iv. Laat nogmaals 100 ml van de oplossing verdampen. Is de oplossing verzadigd? O Ja O Neen
Wat is nu de concentratie van de oplossing nu? Welk verband is er tussen de concentratie en verzadigdheid?

Opdracht 3: Concentratie, hoeveelheid stof en water

Bekijk de volgende gemaakte oplossing. Zoek uit hoeveel ml water en hoeveel ml stof in de beker zit bij volgende concentraties.


Hoeveel ml water?
Hoeveel ml CoCl2?

Aanmelden

20 − 15 =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »