web 2.0

H18 Uitdagingen en projecten – Web 2.0

H18 Uitdagingen en projecten – Web 2.0

H18 Uitdagingen en projecten Gevaarsymbolen Bookwidgetspel: gevaarsymbolen https://www.bookwidgets.com/play/MHYYTS Web 2.0H1 Bouw van materie H2 Bouw van atomen H3 Het PSE H4 Chemische bindingen H5 Chemische reacties H6 Chemisch rekenen H7 Anorganische stofklassen H8...
H2 Bouw van atomen – Web 2.0

H2 Bouw van atomen – Web 2.0

H2 Bouw van atomen Begrippen in beeld Samenstelling atoom Atoommodel Rutherford Atoomnummer en massagetal  Atoommodel van Bohr  Elektronenconfiguratie    Poster met Gogster Deeltjesmodel van Democritos Deeltjesmodel doorheen de tijd Samenstelling van een atoom...
H3 Het PSE – Web 2.0

H3 Het PSE – Web 2.0

H3 Het PSE Begrippen in beeld Het PSE  Hoofdgroepen en nevengroepen Groepen en perioden  Groepsnamen  Lanthaniden en actiniden Symbolen Een bewerkte foto over de symbolen met Tinglink http://www.thinglink.com/scene/575423193037144066...
H4 Chemische bindingen – Web 2.0

H4 Chemische bindingen – Web 2.0

H4 Chemische bindingen Begrippen in beeld EN-waarde Vorming van ionen Ionbinding Atoombinding  Metaalbinding Lewisstructuur  Roosters Webquest chemische bindingen : interactief Webquest bookwidget voor van ionen tot de ionbinding dummyContent Webquest bookwidget...
H5 Chemische reacties – Web 2.0

H5 Chemische reacties – Web 2.0

Begrippen in beeld Reagens en reactieproduct Endo- en endo-energetisch Wet van behoud van atomen Bookwidgetles over chemische reacties : kleur-neerslag-gasvormingsreacties dummyContent Bookwidgetles over wet van behoud van atomen dummyContent Bookwidgetles over wet...
H6 Chemisch rekenen – Web 2.0

H6 Chemisch rekenen – Web 2.0

Begrippen in beeld Begrip mol Getal van Avogadro Concentratie: molaire concentratie – massaconcentratie Webquest concentraties Bookwidgetspel: chemisch rekenen dummyContent Bookwidgetspel: chemisch rekenen...
translate »