Chemische calculators:  neutralisatiereacties

pH (calculators)

Welke pH-waarde hebben volgende producten uit het dagelijks leven? Maak hiervoor gebruik van onderstaande link.

Gebruik in de link de vertaling van onderstaande woorden om de pH-waarde te bekomen.

Rangschik volgende elementen volgens stijgende pH-waarde en plaats ze op de schaalverdeling. Maak hiervoor gebruik van onderstaande link.

Let op: de kommagetallen moeten met een punt geschreven worden.

Berekening pH en pOH

Bereken de pH-waarde en de pOH-waarde van enkele oplossingen door hun molariteit en de stof zelf in te geven op deze website.

Schrijf de pH-waarde en de pOH-waarde op in de tabel en zet een kruisje in de juiste kolom wanneer het over een zure of een basische oplossing gaat.

Berekening pH voeding

Bereken de pH-waarde van enkele voedingsmiddelen door ze in te geven op deze website.

Je moet de voedingsmiddelen wel in het Engels ingeven. Schrijf de pH-waarde er van op en zet een kruisje in de juiste kolom wanneer het over een zure, neutrale of een basische product gaat.

Ionenuitwisselingsreacties

Werk de neerslagreacties uit volgens het vijf stappenplan.

Stap 1   Schrijf de dissociatiereacties

Stap 2   Welke ionen trekken elkaar aan?

Stap 3   Welke ionen vormen een neerslag? Gebruik hiervoor de calculator

Stap 4   Schrijf de stoffenreactievergelijking

Stap 5   Schrijf de essentiële ionenreactievergelijking

  1. FeCl3-oplossing en NaOH-oplossing
  2. HBr-oplossing en NaOH-oplossing
  3. H2SO4-oplossing en KOH-oplossing
  4. Ba(OH)2-oplossing en H2S-oplossing
  5. H3PO4-oplossing en Fe(OH)2-oplossing

 

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »