0 items

Butaan

Formule  C4H10
Familie koolwaterstoffen – alkanen
Productie
Eigenschappen Aardgas bestaat uit verschillende alkanen, waaronder butaan. Deze alkanen zijn giftig en heel erg brandbaar. Dit maakt butaan een uiterst geschikte substantie voor bepaalde toepassingen.

Butaan heeft een heel laag kookpunt (ca. -1 °C). Het wordt bij de raffinaderij van ruwe aardolie bovenaan gewonnen, omdat dit bij de meest vluchtige componenten van de verschillende fracties behoort. KLIK
Het gas moet ook van water gescheiden worden. Dit gebeurt door een droogproces, hetzij door absorptie of adsorptie met silicaatkorrels. Adsorptie, anderzijds, is het proces waarbij het gas bindt aan het oppervlak van een vaste stof of vloeistof voor verdere verwerking.
Nadien volgt de glycoldehydratatie, waarbij glycol water absorbeert uit het natte gas. De glycol deeltjes zinken naar de bodem en worden vervolgens verwijderd..

Tenslotte wordt de natte aardgas door twee of meer absorptietorens gevuld met alumina of silica gebracht. Het water wordt opgesloten, en de overblijvende droge gas stroomt uit de bodem van de toren.

Toepassingen Butaangas wordt nog gebruikt in de recreatie. Om bijvoorbeeld te koken in de caravan, op een festival of als je gaat kamperen. KLIK

Het wordt ook nog veel gebruikt als vulling voor aanstekers. KLIK

Zit in mengsel dat drijfgas in spuitbussen vormt KLIK

Geschiedenis Butaan werd ontdekt in 1910 door Dr Walter O.   Snelling. Hij deed onderzoek op de vluchtige componenten van aardgas. Hij stelde vast dat gas te scheiden was in propaan, butaan en andere koolwaterstoffen. KLIK

Aardolie bevat een grote groep koolwaterstoffen, waaronder het gas butaan.

Bij het proces om aardolie te ontginnen, komt er aardgas vrij. In de eerste instantie zag men aardgas als een afvalstof en werd hier weinig aandacht aan besteedt.

 

Bronnen  KLIKKLIKKLIKKLIK

Aanmelden

13 + 1 =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »