Benzil

STOF

wolfram

STOCKBEHEER
Formule: C14H10O2
Molecuulmassa: 210,23 g/mol 

wikipedia

H-zinnen: 315-319

Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

P-zinnen: 302+352-305+351+338

BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/… wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Indien mogelijk, contactlenzen verwijderen. Blijven spoelen.

 

Klein etiket
Klein etiket iPad

MSDS-sheet

 

EXPERIMENTEN

 

FILMS

QUIZZEN

SPELLEN

CARTOON

ANIMATIES SIMULATIES

APPS

WEB2.0

KINDEREN EN CHEMIE

Aanmelden

12 + 16 =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »