Kies pagina               

 Aardappelbatterij

1.Onderzoeksvraag

Hoe kunnen we zelf een batterij maken?

2. Materiaal + stoffen
  • Gekookte aardappel
  • Munt van 5 eurocent
  • Spijker
  • Elektriciteitsdraden
  • Krokodillenklemmen
  • Los LED-lampje
3.Uitvoeren

a.Werkwijze

  1. Steek het koper van elke elektriciteitsdraad door het gaatje van de krokodillenklem.
  2. Steek de munt en de spijker in de aardappel. Let erop dat de munt en de spijker elkaar niet raken.
  3. Zet de krokodillenklem op de spijker en klem de andere aan het LED-lampje. Zet de andere krokodillenklem op de munt en verbind het uiteinde aan het LED-lampje.
  4. Kijk wat er gebeurt

b.Waarneming (+ foto’s)

Een aardappel met een koper muntje en een stalen spijker in.Het LED-lampje brandt

4.Reflecteren

Nadat het zinkplaatje in de aardappel is gestoken, begint het op te lossen. Zinkionen verlaten het metaal. De overgebleven elektronen zijn negatief geladen; daardoor verandert het zinkplaatje in een negatieve elektrode. De elektronen stromen van het zink naar het koperen plaatje, en vormen zo elektrische stroom. In het koperplaatje aangekomen, verbinden de elektronen zich met de waterstofionen van het zuur, en produceren waterstofgas

 

translate »