Edelgassen

Wat/wie? De groep van de edelgassen, hoofdgroep 8 in het PSE, bestaat uit: helium, neon, argon, krypton, xenon en radon.

Edelgassen zijn inert of inactief. Ze zijn niet geneigd om te reageren en worden om die reden ook ‘edel’ genoemd.

De edelgassen werden voor het eerst als klasse benoemd door sir William Ramsay. Hij was een Britse fysisch chemicus en ontdekte maar liefst vier edelgassen (neon, argon, krypton en xenon).  Helium en radon waren eerder al ontdekt, maar sir Ramsay was degene die liet zien dat al deze elementen samen hoorden in één familie, de edelgassen.

Op basis van de eigenschappen van helium, argon, krypton en xenon deed Ramsay voorspellingen over het toen nog onontdekte radon. In 1900 werd dit radioactieve edelgas ontdekt door Duitse natuurkundige Friedrich Ernst Dorn.

KLIK

 

Begrip De edelgassen zijn de elementen die in de achtste hoofdgroep van het PSE staan.

Ze hebben een volledig gevulde buitenste elektronenschil.

Eigenschappen Elk edelgaselement bevindt zich in het periodiek systeem tussen een element van de meest elektronegatieve groep, de halogeenelementen en een element van de meest elektropositieve groep, de alkalimetalen.

Alle belangrijke toepassingen van de edelgassen zijn afhankelijk van hun terughoudendheid om  met andere chemische stoffen te e reageren. Hun onverschilligheid ten opzichte van zuurstof zorgt ervoor dat de edelgassen volkomen onbrandbaar zijn. Hoewel helium niet zo drijvend is als waterstof, maakt zijn onbrandbaarheid het een veiliger gas voor Zepplin. De edelgassen – meestal helium en argon, de goedkoopste – worden gebruikt om chemisch niet-reactieve omgevingen te bieden voor bewerkingen zoals snijden, lassen en raffineren van metalen.

De edelgassen absorberen en zenden elektromagnetische straling uit op een veel minder complexe manier
dan andere stoffen. Dit gedrag wordt gebruikt in ontladingslampen en fluorescentielampen.
Als een edelgas onder lage druk in een glazen buis wordt opgesloten en er een elektrische ontlading
doorheen gaat, gloeit het gas. Neon produceert de bekende oranjerode kleur van reclameborden;
xenon straalt een mooie blauwe kleur uit.


Weetjes Edelgassen liggen aan de basis van het begrip ‘edelgasconfiguratie’. Dit is een stabiele elektronenconfiguratie van een element dat evenveel valentie-elektronen heeft als een edelgas. Opgelet, vergis je niet, deze stoffen zijn zelf geen edelgassen!

Het edelgas Xenon bezit een zekere elektronegativiteit. Neil Bartlett toonde in een experiment aan dat Xenon ondanks zijn gevulde buitenste schil toch een vaste verbinding kon vormen wanneer het in reactie ging met platinafluoride. Ook enkele andere edelgassen kunnen in laboratoriumomstandigheden verbindingen vormen.

Link

Bronnen KLIKKLIK  –  KLIK  – KLIK
Film/foto KLIKKLIK
translate »