Hoofdstuk 3: Info met wolfram

Het periodiek systeem

1,  Atoomstraal van een element     LINK

vb    What is the atomic radius of S?

 • -Geef in de zin het element waarvan je de atoomstraal wil hebben
 • -De atoomstraal van het element verschijnt

2, EN-waarde van een element  LINK

vb    What is the electronegativity of S?

 • -Geef in de zin het element waarvan je de EN-waarde wil hebben
 • -De EN-waarde van het element verschijnt

3, EN-waarde van groep vergelijken LINK

vb    Compare electronegativity of group 14 elements

 • -Geef in de zin de groep waarvan je de EN-waarde van elementen wil vergelijken
 • -De EN-waarde van de elementen verschijnen + grafische voorstelling

4, EN-waarde van periode vergelijken LINK

vb    Compare electronegativity of period 2 elements?

 • -Geef in de zin de periode aan waarvan je de EN-waarde van elementen wil vergelijken
 • -De EN-waarde van de elementen verschijnen + grafische voorstelling

5, EN-waarde van alle elementenvergelijken LINK

vb    Compare electronegativity of  elements?

 • -Neem de zin hierboven
 • -de EN-waarde van de elementen verschijnen + grafische voorstelling

6, Plaats van ontdekking van chemische elementen LINK

vb    discovery  of  Na,Li,K?

 • -Neem de zin hierboven en veranderen eventueel de symbolen in andere elementen
 • -datum, ontdekker en land van ontdekking verschijnen

7, Kookpunten van chemische elementen vergelijken LINK

                 vb    compare boiling points of  Na,Li,K?

 • -Neem de zin hierboven en veranderen eventueel de symbolen in andere elementen
 • -Waarden van kookpunten en de grafische voorstelling verschijnen

8, Kookpunten van chemische elementen in een bepaalde groep vergelijken LINK

                 vb    compare boiling points of  elements group 2?

 • -Neem de zin hierboven en veranderen eventueel het groepsnummer
 • -Waarden van kookpunten en de grafische voorstelling verschijnen, in volgorde

9, Kookpunten van chemische elementen in een bepaalde periode vergelijken LINK

                 vb    compare boiling points of  elements period 4  

 • -Neem de zin hierboven en veranderen eventueel de periode
 • -Waarden van kookpunten en de grafische voorstelling verschijnen, in volgorde

10, Dichtheid van elementen in periode vergelijken LINK

                 vb    compare density of  elements period 4

 • -Neem de zin hierboven en veranderen eventueel de periode
 • -Waarden van dichtheden verschijnen, in volgorde

11, Land van ontdekking elementen uit bepaalde periode LINK

                 vb    country discovery  of  elements period 3

 • -Neem de zin hierboven en verander eventueel de periode
 • -vlaggen, namen van de landen verschijnen

12, Smeltpunten van elementen LINK

                 vb    melting points of Mg

 • -Neem de zin hierboven en verander eventueel het symbool
 • -Smeltpunt verschijnt

13, Eigenschappen van elementen met elkaar vergelijken LINK

                 vb    magnesium vs beryllium vs K

 • -Neem de zin hierboven en verander eventueel alle elementen met naam  (Engels) of het symbool
 • -De eigenschappen staan in kolommen naast elkaar

14, Voorkomen (groep, blok, periode) van element in PSE LINK

                 vb    strontium group block period

 • -Neem de zin hierboven en verander eventueel naam van  elementen  (Engels)
 • -De periode, groep, blok van het element wordt aangegeven

15, Info over ontdekkers van element in PSE LINK

                 vb    helium discoverer

 • -Neem de zin hierboven en verander eventueel naam van  elementen  (Engels)
 • -de ontdekkers (met info en links naar wikipedia) worden verkregen

 16, Welke elementen in een bepaald blok van het pse LINK

                 vb    elements s block

 • -Neem de zin hierboven en verander eventueel naam van  het blok
 • -Je krijgt de elementen en eigenschappen, uitzicht van deze elementen

17, Vergelijking aggregatietoestand van elementen uit groep LINK

                 vb    phase at STP of elements period 2        

 • -Neem de zin hierboven en verander eventueel naam van  het blok
 • -Je krijgt de elementen en eigenschappen, uitzicht van deze elementen

18, Volgorde van relatieve atoommassa’s elementen LINK

                 vb    relative atom mass elements

 • -Neem de zin hierboven en verander eventueel kun je een beperkt aantal elementen nemen
 • -Je krijgt tabel met volgorde van relatieve atoommassa’s

19, Voorkomen metalen, niet-metalen, edelgassen in pse LINK

                 vb    non-metallic elements periodic table

 • -Neem de zin hierboven en verander eventueel in metallic of noble gases
 • -Je krijgt in de tabel de aanduiding van de gevraagde enkelvoudige stoffen

Aanmelden

vijf − 2 =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »